Publicaties over waterstof

Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2020
Gepubliceerd op:
6 juli 2020

Het rapport Waterstofbalans in relatie tot energiestatistiek gaat over de huidige productie en het verbruik van waterstof in Nederland.

Wat zijn de toekomstige mogelijkheden voor productie, transport en verbruik? En wat is de relatie met de energiestatistieken?

Waterstofbalans in relatie tot energiestatistiek (rapport)

Waterstof wordt mogelijk een belangrijke energiedrager in ons toekomstige energiesysteem. Het kan worden geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen en uit fossiele bronnen in combinatie met opvang en opslag van CO2. Het kan in grote hoeveelheid worden opgeslagen en getransport. Ook is het voor veel toepassingen te gebruiken.

Op dit moment wordt in Nederland al veel waterstof geproduceerd en verbruikt in de industrie. Waterstof is nog geen energiedrager in de nationale en internationale energiestatistieken. Wel zijn er relaties te leggen tussen de waterstofproductie en elementen uit de Energiebalans. Deze relaties worden in dit rapport toegelicht.

In het tweede deel van dit rapport wordt ingegaan op de mogelijke toekomstige wijzen van produceren, transporteren en de toepassing van waterstof. En wat de mogelijke gevolgen en methodologische uitzoekpunten zijn voor de energiestatistieken. Deze zijn verwerkt in internationale kaders. Door dit internationale component is dit rapport in het Engels. Het rapport is opgesteld door TNO samen met CBS en gefinancierd door RVO.

Vragen over waterstof?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?