Definitief besluit aanpassen oesterpercelen Grevelingen

Laatst gecontroleerd op:
7 augustus 2023
Gepubliceerd op:
12 juni 2023

De Nederlandse Oestervereniging heeft een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de oesterpercelen in het Grevelingenmeer. Dit project heeft invloed op een of meerdere Natura 2000-gebieden. Daarom is de aanvraag beoordeeld aan de hand van de Wet natuurbescherming.

Aan de waterkant van het Grevelingenmeer

Aanpassen van oesterpercelen

De Nederlandse Oestervereniging beheert de oesterpercelen. Er worden nieuwe oesterpercelen aangelegd en bestaande oesterpercelen worden ingetrokken. Het aantal percelen blijft zo gelijk.

Natura 2000-gebied

Het Grevelingenmeer valt in het Natura 2000-gebied Grevelingen. Daarom is de aanvraag aan de hand van de wet Natuurbescherming beoordeeld.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de van beslissing de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?