Ontwerpbesluit vergunning proefboring in de Noordzee

Gepubliceerd op:
23 augustus 2023

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning te geven voor een proefboring in de Noordzee door Dana Petroleum Netherlands B.V. Het project heeft invloed op meerdere Natura 2000-gebieden. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over de proefboring

Dana Petroleum Netherlands B.V. wil met een proefboring onderzoeken of het een bestaand gasveld kan uitbreiden. De proefboring moet vaststellen of er economisch winbaar aardgas aanwezig is. Hiervoor is een installatie op de Noordzee nodig vanaf het bestaande boorplatform P11-B-DeRuyter naar het Johan de Liefde prospect in het naastgelegen P10b mijnbouwblok.

Het boorplatform ligt in het Natura 2000-gebied de Bruine Bank en op 58 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Voordelta. Het kan dat de werkzaamheden van Dana Petroleum Netherlands B.V. invloed hebben op deze gebieden. Daarom is de vergunningsaanvraag beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Een zienswijze doorgeven

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door van 24 augustus tot en met 5 oktober 2023 een zienswijze door te geven. Komt uw zienswijze na 5 oktober bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven met een formulier. Om in te loggen heeft u DigiD (als burger) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Ontwerpbesluit bekijken

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project. 

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNVLG / 34253835
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. Bekijk ze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?