Ontwerpbesluit wijziging Toegangbeperkend Besluit Voordelta

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
12 juli 2023

De minister voor Natuur en Stikstof laat weten dat zij van plan is om het Toegangbeperkend Besluit Voordelta te wijzigen. Deze wijziging vindt plaats volgens de Wet natuurbescherming. In een deel van Natura 2000-gebied Voordelta wordt bodemberoerende visserij beperkt.

Maasvlakte 2

Ook lichte visserij stilgelegd

Bij de aanleg van de Maasvlakte 2 is compensatie voor de verloren natuur verplicht gemaakt. In het originele plan was zware visserij al verboden. Ook was er ruimte voor bodembescherming en rustgebieden voor vogels en zeehonden. De rechter heeft nu bepaald dat dit niet genoeg is. Ook de lichte visserij moet worden stilgelegd. 

Natura 2000-gebied Voordelta

De Rotterdamse haven is omringd door Natura 2000-gebied Voordelta. Om dit gebied te beschermen waren al meerdere werkzaamheden in dit gebied verboden. Nu wordt ook de 'lichte visserij' niet langer toegestaan. 

Ontwerpbesluit bekijken

Een zienswijze doorgeven

U kon tot 25 augustus 2023 uw zienswijze doorgeven. De minister neemt alle zienswijzes mee in het opstellen van een definitief besluit.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk ze hier: Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?