Definitief besluit ontheffing plaatsing dassenrasters A2

Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2023
Gepubliceerd op:
18 mei 2023

Rijkswaterstaat heeft een ontheffing aangevraagd voor het plaatsen van tijdelijke dassenrasters bij de A2. De rasters worden geplaatst op drie locaties tussen Het Vonderen en Kerensheide. Dit gebeurt in voorbereiding op de verbreding van de A2. De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de Wet natuurbescherming.

Afbeelding A2 - Dassenroosters

Dassenrasters voor verbreding van de A2

In het gebied binnen de grenzen van het Tracébesluit zijn meerdere actieve dassenburchten. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er later in het project meer burchten verwijderd moeten worden. Als voorbereiding op de wegwerkzaamheden aan de A2 moeten tijdelijke rasters het graven van nieuwe burchten voorkomen. Door de tijdelijke rasters worden meerdere burchten onbruikbaar voor de dassen. Daarom worden tegelijkertijd kunstburchten aangelegd. Rijkswaterstaat vraagt ook een ontheffing aan voor het verwijderen van vluchtpijpen die in aanbouw zijn of recent zijn gegraven.

Beschermde diersoort

Met het plaatsen van de rasters worden dus een of meerdere dassen verstoord. De das is een beschermde diersoort in Nederland. Daarom heeft Rijkswaterstaat een ontheffing van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij nodig. De minister is van plan deze ontheffing toe te kennen. De verbreding en herinrichting van de A2 heeft namelijk veel positieve effecten.

Ontwerpbesluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de van beslissing de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Reageren 

Als u wilt reageren op de beslissing van de minister, kan dat door een zienswijze in te dienen. Daar had u tot zes weken na publicatie van dit besluit de tijd voor. Dat betekent dat uw zienswijze tussen 18 mei 2023 en 28 juni 2023 binnen moest zijn. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?