Handhavingsverzoek voor Maasvlakte 2

Gepubliceerd op:
6 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2022

Natuur- en milieuorganisaties vroegen de minister voor Natuur en Stikstof om de vergunning van Havenbedrijf Rotterdam voor het project Maasvlakte 2 aan te passen. Of om te zorgen dat het bedrijf zich aan de voorwaarden van de vergunning houdt. De minister maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon hierop reageren met een zienswijze van 16 december 2021 tot en met 27 januari 2022.

Havenbedrijf Rotterdam kreeg de vergunning voor Maasvlakte 2 op grond van de Wet natuurbescherming. Met dit project breidde het bedrijf de Haven van Rotterdam uit. De (aanleg van) Maasvlakte 2 heeft negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebied Voordelta. Daarom staat in de vergunning dat Havenbedrijf Rotterdam maatregelen moet nemen om deze gevolgen te compenseren. Volgens de natuur- en milieuorganisaties heeft het bedrijf zich hier niet aan gehouden.

Definitief besluit

De minister heeft besloten om de vergunning niet aan te passen. En om niet te handhaven.

U kon via ons een zienswijze indienen. Wij hebben één zienswijze ontvangen. De minister reageert hierop in het definitieve besluit. Zij heeft de zienswijze meegenomen bij het nemen van dit besluit. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt hiertegen in beroep gaan tot en met 11 april 2022.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt tot en met 11 april 2022 in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan voor 11 april 2022 een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via het Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op Rechtspraak.nl. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam.

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. U vindt deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?