Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Gepubliceerd op:
19 december 2022

De minister voor Natuur en Stikstof heeft het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering op 16 december 2022 vastgesteld. Lees meer over het programma en bekijk de Nota van Antwoord.

Kern van het programma

De kern van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering is het verbeteren van de natuur. Hierbij staan 2 doelen centraal:

  • Verminderen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden om te voldoen aan de wettelijke omgevingswaarden in de Wet natuurbescherming.
  • Natuur verbeteren door het halen van de instandhoudingsdoelstellingen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Programma en Nota van Antwoord bekijken

U kon van 25 mei tot en met 5 juli 2022 een zienswijze doorgeven op het ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Wij hebben 109 zienswijzen ontvangen. De minister heeft hierop gereageerd in de Nota van Antwoord. Het programma en de Nota van Antwoord kunt u hieronder bekijken.

Wilt u het programma, Nota van Antwoord of andere bijlagen liever op papier bekijken? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar uov@rvo.nl. Noem in uw e-mail het onderwerp: 'Nota van Antwoord/programma/bijlagen Wet stikstofreductie en Natuurverbetering'. Geef ook aan van welk document u graag een papieren versie wilt zien.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Tegen de vaststelling van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over deze zienswijzeprocedure, ook wel Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) genoemd. Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?