Ontheffingsaanvraag voor Tracébesluit Zuidasdok

Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023
Gepubliceerd op:
23 november 2022

Rijkswaterstaat vroeg een ontheffing aan voor het uitvoeren van Tracébesluit Zuidasdok. De ontheffing is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. Met de uitvoering van Tracébesluit Zuidasdok wil Rijkswaterstaat knooppunt De Nieuwe Meer bij de A10 verbreden en ontvlechten. De activiteiten van Rijkswaterstaat kunnen invloed hebben op verschillende soorten vleermuizen in het gebied. De minister voor Natuur en Stikstof liet weten dat zij van plan is de ontheffingsaanvraag toe te wijzen.

De minister maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon hierop reageren met een zienswijze van 24 november 2022 tot 4 januari. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Besluit bekijken

In het definitieve besluit over de ontheffingsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier het ontwerpbesluit en alle bijlagen die bij het besluit horen. 

De papieren versie van het besluit en bijbehorende stukken inzien? Dit kan (op afspraak) bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum in het Word Trade Center, Centrale Hal, Strawinskylaan 59 in Amsterdam. Maak uw afspraak via contact@zuidas.nl of 0800 - 5065. De afspraak kan plaatsvinden tijdens de openingstijden van het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum. We zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur open.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan.

U kunt vanaf 2 februari 2023 tot en met 15 maart 2023 in beroep gaan. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de rechtbank het niet in behandeling. Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan binnen 6 weken een brief naar de rechtbank waarin staat:

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via Beroepschriftformulier rechtbank. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Bij welke rechtbank u dit doet, hangt af van uw woonplaats. U vindt de rechtbank op de website Rechtspraak.nl. Woont u niet in Nederland? Geef uw beroep dan door bij de rechtbank in de plaats waar de minister het besluit nam.

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres;
 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • wat de beslissing volgens u moet zijn;
 • de datum van uw brief;
 • uw handtekening.

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat;
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt.

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?