Definitief besluit grondverbetering dijkvak 17a van de Afsluitdijk

Gepubliceerd op:
12 januari 2023
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2023

Rijkswaterstaat vroeg een vergunning aan voor grondverbetering ter hoogte van dijkvak 17a van de Afsluitdijk. Met dit project wil Rijkswaterstaat dijkvak 17a tussen Kornwerderzand en Zurich verbeteren De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister voor Natuur en Stikstof heeft hierover eerder een ontwerpbesluit bekendgemaakt.

Invloed Natura 2000-gebieden

De activiteiten die Rijkswaterstaat uitvoert hebben geen invloed op de Natura 2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer.

Definitief besluit

In het ontwerpbesluit over de grondverbetering dijkvak 17a leest u welke beslissing de minister wil nemen. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen.

U kon van 12 januari tot en met 23 februari 2023 via ons een zienswijze doorgeven over de vergunningsaanvraag. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

U vindt het definitieve besluit hieronder of via puc.overheid.nl/Natuurvergunningen.

Wilt u dit besluit en de bijlagen liever op papier bekijken? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl. Noem in uw e-mail de naam van het besluit. Geef ook aan dat u hiervan graag een papieren versie wilt zien.   

Beroep definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze vergunning? Kijk dan op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?