Vergunningsaanvraag voor Aardgasbuffer Zuidwending

Gepubliceerd op:
1 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Energystock BV vroeg een vergunning aan voor de aardgasbuffer Zuidwending volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). De activiteiten die Energystock BV uitvoert kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek, Drouwenerzand en Zuidlaardermeergebied. De minister voor Natuur en Stikstof heeft besloten de vergunningaanvraag af te wijzen. Volgens haar is er geen vergunning nodig voor de Aardgasbuffer

De minister maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon een zienswijze doorgeven van 15 maart tot en met 26 april 2022.  Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Reageren op definitief besluit

U kunt niet in beroep gaan tegen het definitieve besluit. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit definitief gemaakt. Het definitieve besluit verschilt inhoudelijk niet van het ontwerpbesluit.

Waren er wel zienswijzen binnengekomen? En verschilde het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan waren er wel mogelijkheden geweest om in beroep te gaan.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. U vindt deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?