Vergunningsaanvraag voor Lelystad Airport

Gepubliceerd op:
12 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2021

N.V. Luchthaven Lelystad heeft een vergunning aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hierop kon u reageren met een zienswijze.

N.V. Luchthaven Lelystad vroeg de vergunning aan voor luchtgebonden en grondgebonden activiteiten. Dit zijn onder meer jaarlijks 10.000 vliegtuigbewegingen van groot vliegverkeer. Deze activiteiten van N.V. Luchthaven Lelystad kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden.

U kon vanaf 16 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 een zienswijze doorgeven op het ontwerpbesluit. Dit kon u doen als u de natuur wilde beschermen. U kon bijvoorbeeld niet als reden geven dat u zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit over Lelystad Airport leest u welke beslissing de minister wil nemen. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen.

In bijlage 4, 5, 6, 7 en 8 staan rekenresultaten. In bijlage 15, 16, 17, 18 en 19 ziet u met welke gegevens deze berekeningen zijn gemaakt. Deze bijlagen zijn GML-bestanden.

U downloadt de GML-bestanden door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor 'Koppeling opslaan als'. U heeft geo-software nodig om deze bestanden te openen.

U kunt geen nieuwe zienswijze doorgeven

De zienswijzeprocedure is verlopen. U kunt daarom niet meer een zienswijze doorgeven. Heeft u al een zienswijze doorgegeven en bent u bijvoorbeeld iets vergeten? Dan kunt u een aanvulling doorgeven. Doe dit digitaal, telefonisch of met een brief.

Na uw zienswijze

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. De minister reageert op de zienswijzen met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet in deze nota dus ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Het ministerie van LNV heeft voor de ontwerpbesluiten en vergunningsaanvragen voor vliegvelden verschillende zienswijzen ontvangen. Op basis daarvan heeft zij de aanvragers om extra informatie moeten vragen. Helaas heeft zij hierdoor meer tijd nodig om de aanvragen af te handelen.

Heeft de minister het definitieve besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op deze pagina. Heeft u een zienswijze ingediend? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Het definitieve besluit wordt ook in de Staatscourant geplaatst.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt hiertegen in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Daarnaast kunt u als belanghebbende ook in beroep gaan als u geen zienswijze heeft doorgegeven.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over UOV. Wij hebben de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over Vergunningsaanvraag Lelystad Airport?

 

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?