Vergunningsaanvraag voor tijdelijke verwaterpercelen voor mosselen in de Oosterschelde

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2022
Gepubliceerd op:
6 oktober 2022

De minister voor Natuur en Stikstof geeft een vergunning voor tijdelijke verwaterpercelen voor mosselen in de Oosterschelde in de buurt van de Vondelingsplaat. Zij heeft dit besloten volgens de Wet natuurbescherming. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen op het ontwerpbesluit. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit.

Invloed Natura 2000-gebieden

Het ministerie van LNV vroeg de vergunning voor de tijdelijke verwaterpercelen aan voor het verwateren van mosselen in de Oosterschelde in de buurt van de Vondelingsplaat. De activiteiten die huurders van de verwaterpercelen uitvoeren kunnen invloed hebben op het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u welke beslissing de minister neemt. De inhoud van het besluit blijft hetzelfde. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen.

Reageren op definitief besluit

U kon uw zienswijze doorgeven van 7 oktober tot en met 18 november 2022. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U leest op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming hoe en wanneer u kunt reageren op het definitieve besluit.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?