Definitief besluit vergunningsaanvraag Wadpalen Marnewaard

Gepubliceerd op:
24 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 mei 2023

Het Ministerie van Defensie vroeg een vergunning aan voor het vervangen van wadpalen bij Schietbaan Marnewaard.  De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister voor Natuur en Stikstof heeft hierover een ontwerpbesluit bekendgemaakt. U kunt hierop reageren met een zienswijze van 24 maart tot en met 5 mei 2023.

Definitief besluit

U kon van 12 januari tot en met 23 februari 2023 via ons een zienswijze doorgeven over het ontwerpbesluit. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

U vindt het definitieve besluit hieronder of via puc.overheid.nl/Natuurvergunningen.

Wilt u dit besluit en de bijlagen liever op papier bekijken? Stuur dan een e-mail met uw naam en adresgegevens naar wetnatuurbescherming@minlnv.nl. Noem in uw e-mail de naam van het besluit. Geef ook aan dat u hiervan graag een papieren versie wilt zien.   

Besluit bekijken

In het definitieve besluit over de ontheffingsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier het ontwerpbesluit en alle bijlagen die bij het besluit horen. 

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?