Wijziging vergunningsaanvraag voor baggeren en storten havens Oosterscheldekering

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2022

De minister voor Natuur en Stikstof heeft de vergunning voor baggeren en storten havens Oosterscheldekering gewijzigd. Zij heeft dit besloten volgens de Wet natuurbescherming. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit.

Invloed Natura 2000-gebieden

Rijkswaterstaat vroeg de wijziging aan om meer baggerspecie te mogen baggeren uit de vluchthaven Neeltje Jans. En om die specie te verspreiden in de locatie Schaar Buiten. De activiteiten van Rijkswaterstaat kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden: Voordelta en Oosterschelde.

Besluit van de wijziging bekijken

In het definitieve besluit van de wijziging leest u welke beslissing de minister wil nemen. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen. De inhoud van het besluit blijft hetzelfde.

Reageren op definitief besluit

U kon uw zienswijze doorgeven van 5 oktober tot en met 16 november 2022. Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U leest op Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming hoe en wanneer u kunt reageren op het definitieve besluit.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?