Wijziging vergunningsaanvraag aanleg Viking Link

Gepubliceerd op:
25 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2022

National Grid Viking Link Ltd vroeg een wijziging aan op de vergunning voor de aanleg van de Viking Link tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De vergunning is aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming. De minister voor Natuur en Stikstof liet weten dat zij van plan was om de bestaande vergunning te verlengen. Zij maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon een zienswijze doorgeven van 26 juli tot en met 6 september 2022.

De verbinding Viking Link loopt door Nederlandse wateren. Het gaat om de aanleg, exploitatie en de verwijdering van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding tussen het Britse en Deense elektriciteitsnet. De werkzaamheden hebben in tijd vertraging opgelopen en kunnen niet voltooid worden binnen de lopende vergunning. Deze loopt tot december 2022.

National Grid Viking Link Ltd heeft de vergunning nodig omdat de kabel door Natura 2000-gebied loopt. Tijdens de aanleg moeten open liggende kabels tijdelijk worden afgedekt om schade aan de kabels en de omgeving te voorkomen.

De activiteiten die National Grid Viking Link Ltd uitvoert kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Klaverbank en Friese Front.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit over de vergunningsaanvraag leest u welke beslissing de minister wil nemen. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen.

Na uw zienswijze

De minister voor Natuur en Stikstof beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Zij reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet hierin ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Heeft de minister het definitieve besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op deze pagina. Heeft u een zienswijze doorgegeven? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Wij plaatsen het definitieve besluit ook in de Staatscourant.

Bent u een natuurlijk persoon en geeft u een zienswijze door? Dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet te zien zijn in de Nota van Antwoord. Geeft u een zienswijze door voor een organisatie? Dan delen we de naam van uw organisatie in het besluit of de Nota van Antwoord.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?