EP-Online

Gepubliceerd op:
13 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 november 2023

EP-Online is de officiële landelijke database waarin energieadviseurs energieprestatie-indicatoren en energielabels kunnen registreren.

Wilt u de geregistreerde energielabels en/of energieprestatie-indicatoren van een gebouw of woning raadplegen? Maak dan gebruik van het EP-Online-register. Hier kunt u op adresniveau informatie ophalen over de registratiedatum, energieprestatie-indicatoren, Energie-Index en labelklasse van een woning of gebouw.

Energielabels zoeken

Energielabels en energieprestatie-indicatoren zoekt u op verschillende manieren:

1. U zoekt labelinformatie over een bepaald gebied

Cijfers over een bepaald gebied kunt u vinden op de databank Klimaatmonitor onder ‘gegevens op wijk- en buurtniveau’. Onder ‘niveau’ kunt u kiezen voor de buurt, wijk, gemeente of provincie.

2. U zoekt één of enkele labels op adresniveau

Dit kan via 'Zoek je energielabel' of via 'EP-Online.nl' waar u de adresinformatie kunt invullen. Beide sites tonen ook de labelklasse voor het WWS (Woningwaarderingsstelsel, de huurpunten). Via EP-Online downloadt u ook het afschrift van het energielabel (alleen voor energie-adviseurs/certificaathouders). Een label is alleen geldig en definitief als deze in EP-Online is geregistreerd. Bent u eigenaar en wilt u het afschrift downloaden? Dit regelt u via de website MijnOverheid.

3. U zoekt een groot aantal labels op adresniveau

U kunt deze labels handmatig opvragen via EP-Online, of maak gebruik van de webservice. Alle gegevens vanaf de vorige dag zijn beschikbaar. Voor het gebruik van deze webservice is ICT-kennis nodig.

 • Handmatig ophalen: op de pagina www.ep-online.nl kunt u de bestanden opvragen via de menuoptie Openbare Data.

 • Webservice (API): wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice (API). Hiervoor vraagt u een API-key aan.

Meer informatie over het handmatig ophalen en de webservice staat in de handleiding EP-Online.nl opvragen van bestanden.

Koppeling energielabelletter aan de Energie-Index (EI)

Wilt u uw energielabelletter koppelen aan de EI? Dat kan als uw woning een EI heeft met een registratiedatum tussen 2 januari 2015 en uiterlijk 28 maart 2018.   

Voor de koppeling vermeldt u deze gegevens in een xlsx-bestand (per energielabel één regel):

 • registratienummer
 • postcode
 • huisnummer
 • huisletter
 • huisnummertoevoeging
 • registratiedatum (dd-mm-jjjj)

U vindt deze gegevens op uw huidige energielabel.

U dient uw koppelingsverzoek in via ons contactformulier. In dit formulier stuurt u uw gegevensbestand als bijlage mee. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, ontvangt u hiervan een bevestiging. Het is mogelijk het verzoek in te dienen door of namens de eigenaar van de woning(en).  Wit u meerdere woningen herlabelen? Dan kunt u dat in 1 verzoek doen. 

Let op: van alle adressen in uw gegevensbestand koppelen wij de labelletter aan de EI. Nadat het bestand is verwerkt in de energielabel-registratiedatabase is dit niet meer ongedaan te maken.

Labelletter met grenswaarden EI
Labelletter     Grenswaarden Energie-Index (EI) woningen
A Kleiner dan of gelijk aan 1.20
B 1.21 - 1.40
C 1.41 - 1.80
D 1.81 - 2.10
E 2.11 - 2.40
F 2.41 - 2.70
G Groter dan 2.70

 

Voor energieprestatieadviseurs

Inloggen met eHerkenning

Om als EP-adviseur energielabels te registreren in EP-Online is er een account bij ons nodig. Met ingang van 1 januari 2021 stapten wij over op inloggen met eHerkenning. Dat is de veilige manier om online zaken te regelen met de overheid:

 •  eHerkenning aanvragen
  Voor het gebruik van EP-Online hanteren wij het eHerkenningsniveau EH3. Aangezien dit een extra hoog beveiligingsniveau is, moet u bij het aanvragen rekening houden met dat de doorlooptijd langer kan duren. Dit heeft te maken met de extra controles door de eHerkenningsleverancier. Vraagt u daarom tijdig eHerkenning aan. Bij de beschikking over een eHerkenningsmiddel op een lager niveau (EH2 of EH2+), kan de eHerkenningsleverancier deze verhogen naar EH3. Let er op dat u bij het aanvragen van eHerkenningsniveau 3 gemachtigd wordt voor de dienst EP-Online. De leveranciers voor eHerkenning hebben de dienst EP-Online op verschillende manieren verwerkt: soms als dienst in een totaalpakket ‘alle diensten RVO’ en soms als aparte dienst. Ook is een combinatie mogelijk. Bezitters van een gebruikersaccount bij EP-Online, hebben inmiddels een nieuwsbrief ontvangen met daarin een uitleg over hoe eHerkenning te koppelen aan het bestaande gebruikersaccount. Bij het gebruik van meerdere accounts is er voor ieder account een ander eHerkenningsmiddel nodig. Er is geen eHerkenning nodig voor het registreren van energielabels volgens de vereenvoudigde methode.
 •  Informatie eHerkenning
  Meer informatie over eHerkenning vindt u op de website eherkenning.nl. U vindt hierop ook de te nemen stappen voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Let op: aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden.
 •   eHerkenningsmiddel koppelen aan account - instructie. Hieronder vindt u de handleiding EP-Online voor energieadviseurs.

Vragen over energielabels of Energie-Index?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?