Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

Gepubliceerd op:
23 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2022

Er is een nieuwe standaard voor woningisolatie. Deze standaard geeft aan wanneer uw woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden. De standaard is ontstaan uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door een speciale commissie. Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.

De standaard is een advies voor de isolatiegraad van uw woning. Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Voorbeelden zijn verwarming met elektrische warmtepompen of met lage temperatuur warmtenetten op basis van aquathermie of geothermie.

Toekomstvaste standaard

De standaard voor woningisolatie is toekomstvast. Uw woning hoeft namelijk later niet nogmaals geïsoleerd te worden om voorbereid te worden op verwarmen zonder aardgas. Ook een ingrijpende aanpassing van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas wordt zoveel mogelijk voorkomen. Verder geeft de standaard inzicht in de mate van ventilatie die nog nodig is in de woning. Zo bereidt u als woningeigenaar en/of verhuurder uw woningen(en) voor op de toekomst. Een toekomst waarin verwarming zonder aardgas in de gebouwde omgeving de norm gaat zijn.

Bekijk de website van Expertise Centrum Warmte voor meer informatie over duurzame warmteoplossingen.

De standaard op het energielabel

De standaard staat per augustus op het energielabel. Mogelijke kopers kunnen dan bij de aankoop en financiering van de woning rekening houden met de werkzaamheden die mogelijk nog aan de woning moeten plaatsvinden om deze geschikt te maken voor verwarming zonder aardgas. Energielabels die tussen 1 januari 2021 en augustus 2021 zijn geregistreerd, zijn vanaf 1 september 2021 inclusief de Standaard te downloaden vanaf de website Mijn Overheid.

De hoogte van de standaard wordt bepaald met een formule (zie tabel). De verhouding van de oppervlakte van uw woning (Ag) en de oppervlakte van uw gevels en dak (Als) is mede bepalend voor de hoogte van de standaard. Om te bepalen of uw woning aan de standaard voldoet is een energielabel nodig van na 1 januari 2021.

Toelichting Als en Ag

Als/Ag is een geometrieverhouding van de woning. Dit betekent: hoe minder verliesoppervlakte* de woning heeft, des te compacter de vorm van de woning is. De hoogte van de standaard is afhankelijk van deze compactheid van uw woning.

Als = het totale verliesoppervlakte van het gebouw (binnen de energieschil). Denk bijvoorbeeld aan de oppervlaktes van het dak, de gevel, de ramen en de vloer.
Ag = het totale oppervlakte van het gebouw (binnen de energieschil).

*De verliesoppervlakte is de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies (buitenmuren, buitenpanelen, ramen, buitendeuren, daken, beganegrondvloeren en dergelijke) die het 'beschermd volume' van een gebouw omhullen of omsluiten.

Hoogte Standaard

Woningtype Standaard Compactheid (Als/Ag) Netto warmtevraag [kWh/m2 per jaar]
Eengezinswoningen t/m 1945 < 1,00
≥ 1,00
= 60
= 60 + 105* (Als/Ag - 1,0)
Eengezinswoningen na 1945  < 1,00
≥ 1,00
= 43
= 43 + 40* (Als/Ag - 1,0)
Meergezinswoningen t/m 1945 < 1,00
≥ 1,00
= 95
= 95 + 70* (Als/Ag - 1,0)
Meergezinswoningen na 1945  < 1,00
≥ 1,00
= 45
= 45 + 45* (Als/Ag - 1,0)
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?