Lokale energiecoöperaties windenergie op land

Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2019
Gepubliceerd op:
28 mei 2018

Een lokale energiecoöperatie is een collectief van bewoners die gezamenlijk initiatieven opzetten om duurzame energieprojecten van de grond te krijgen. Betrokkenheid van lokale energiecoöperaties bij de ontwikkeling van windparken is de laatste jaren sterk in opkomst. Er zijn nu al meer dan 500 coöperaties met 35.000 à 40.000 leden actief en het aantal is groeiende.

Lokale energiecoöperaties zijn op democratische leest geschoeid: de leden nemen samen beslissingen over initiatieven, besluiten en investeringen. Coöperaties kunnen verschillende rollen vervullen bij de ontwikkeling van een windpark: ontwikkelaar, financier of een combinatie van beide. Sommige coöperaties pakken dit geheel zelfstandig op, weer andere werken bijvoorbeeld intensief samen met een commerciële windprojectontwikkelaar.

Coöperaties organiseren lokale betrokkenheid en maken acceptatie en steun voor energieprojecten zichtbaar. Zo bezien worden zij steeds belangrijker op het speelveld van duurzame energie.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?