Economische kansen - windenergie op zee

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 maart 2022

Windenergie op zee biedt naast de benodigde groene stroom ook economische kansen. Bijvoorbeeld door de combinatie van wind op zee en groene waterstofproductie. Een grote thuismarkt biedt de Nederlandse offshore (op zee) windsector de mogelijkheid haar expertise verder te ontwikkelen.

Verduurzaming industrie

Wind op zee speelt een belangrijke rol in het terugdringen van de industriële CO2-uitstoot. Het levert grote hoeveelheden hernieuwbare (schone) elektriciteit voor elektrificatie van industriële processen. Ook levert het energie voor de productie van groene waterstof door elektrolyse. Elektrificatie is een van de belangrijkste mogelijkheden voor de energie-intensieve industrie om CO2-uitstoot te verminderen. De verduurzamingsplannen van de aan de kust gelegen industrieën zijn dus sturend in het uitrollen van windenergie op zee.

De koppeling van vraag naar energie en het aanbod van windenergie op zee is voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie enorm belangrijk. Om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan in de aanleg van de benodigde infrastructuur neemt het Rijk de regie met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

In samenspraak met industrie en infrabeheerders wil het Rijk tot een strategische visie komen op een sterke energiehoofdinfrastructuur voor de verduurzaming van de industrie.

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?