Leveranciers en RVO

Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2022
Gepubliceerd op:
3 oktober 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) koopt een breed assortiment aan goederen en diensten in. Doet u zaken met RVO? Dan moet u weten hoe wij te werk gaan bij het verlenen van opdrachten.

Het inkoopproces

Voor losse opdrachten onder de € 50.000 exclusief btw, vragen wij doorgaans 1 offerte aan een leverancier. Voor inkopen hierboven vragen wij in de regel altijd aan ten minste 3 leveranciers een offerte. Voor grotere opdrachten (boven de Europese drempelwaarde) moet RVO een openbare aanbesteding uitschrijven en publiceren. Daarna kunnen wij deze opdrachten pas aan leveranciers verlenen. De openbare aanbestedingen staan op Tenderned.

Inkoopvoorwaarden

Voor alle overeenkomsten waarin wij een inkoopopdracht geven, gelden de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2022, ARIV-2018 en ARVODI-2018).

  Innovatieloket Inhuur verwelkomt inventieve oplossingen

  Via het Innovatieloket Inhuur wil het Inkoop Uitvoering Centrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen, dat meer marktinitiatieven hun weg vinden binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wij vragen marktpartijen zoals adviesbureaus, leveranciers en raamcontractanten met ons mee te denken en voorstellen in te dienen.

  Contracten Categorie ICT Werkomgeving Rijk

  De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is onderdeel van het Inkoop Uitvoeringscentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK). IWR is verantwoordelijk voor de Rijksbrede inkoopcontracten voor persoonsgebonden en gebouwgebonden ICT voorzieningen die gezamenlijk de ICT werkomgeving van het Rijk vormen. Denk daarbij aan vaste en mobiele werkplekhardware met bijbehorende accessoires, afdrukapparatuur, telefooncentrales, (callcenter) telefoonlijnen, bulk sms-diensten en hoog gerubriceerde telefonie.

  Bekijk de contracten die voor deze inkoopbehoefte zijn gesloten.

  Facturen

  Als overheidsorganisatie is RVO verplicht facturen te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Vermeld altijd het inkoopordernummer op de factuur. RVO stuurt facturen terug waarop geen inkoopordernummer staat vermeld.

  Integriteit

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht van (potentiële) leveranciers dat zij integer handelen. Het aanbieden van enig voordeel (geldelijk of anderszins) aan medewerkers van RVO, met het oog op beïnvloeding, is onacceptabel. Medewerkers van RVO accepteren geen uitnodigingen van leveranciers om niet-zakelijke bijeenkomsten bij te wonen.

  Gebruik gegevens

  Gegevens die een ondernemer voor een opdracht aan RVO beschikbaar stelt, gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Wij behandelen informatie vertrouwelijk.

  Aansprakelijkheidsbeperking

  RVO is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van bovenliggende informatie. Deze webpagina kan links bevatten naar websites van derden waarover wij geen zeggenschap of controle hebben. RVO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden. Dat geldt ook voor links naar en in die websites.

  Bent u tevreden over deze pagina?