Innovatieloket Inhuur verwelkomt inventieve oplossingen

Laatst gecontroleerd op:
19 mei 2021
Gepubliceerd op:
11 mei 2021

Heeft uw organisatie commercieel haalbare, vernieuwende en praktisch uitvoerbare ideeën voor het inhuren van externe professionals? Het Innovatieloket Inhuur vraagt marktpartijen zoals adviesbureaus, leveranciers en raamcontractanten met ons mee te denken en voorstellen in te dienen.

Bij het innovatieloket kunt u vooraf terecht met vragen over de vorm en het proces, maar ook met vragen over de originaliteit en haalbaarheid van uw idee.

Mogelijkheid om af te stemmen

U kunt uw idee dus al in een vroeg stadium informeel bespreken. Dat heeft als voordeel dat u snel weet of uw idee het verder uitwerken en indienen waard is. Stuur een e-mail met details over uw idee naar innovatieloketinhuur@rvo.nl.

Zorgvuldige procedure

Het Innovatieloket Inhuur en IUC EZK hecht aan het zuiver naleven van de wet- en regelgeving in het aan- en uitbesteden. Tegenover de voorwaarden en eisen waaraan u als indiener moet voldoen (zie handleiding onder kopje 'Na het indienen' op deze pagina), staan regels ter bescherming van uw commerciële belangen. U kunt er in alle gevallen op rekenen dat we uw voorstel zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.

Voorstel indienen

Heeft u goede ideeën voor deze oproep? Dien uw zo concreet mogelijk uitgewerkte voorstel in via het aanmeldformulier.

Na het indienen

Het Innovatieloket Inhuur beoordeelt uw voorstel aan de hand van bepaalde criteria en richtlijnen.

Ale details over de criteria, richtlijnen en procedure leest u in de Handleiding.

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact op via innovatieloketinhuur@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?