Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR)

Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2021
Gepubliceerd op:
9 april 2021

De categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is onderdeel van het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Categorie IWR is verantwoordelijk voor de rijksbrede inkoopcontracten voor persoonsgebonden en gebouwgebonden ICT voorzieningen die gezamenlijk de ICT werkomgeving van het Rijk vormen.

Denk daarbij aan vaste en mobiele werkplekhardware met bijbehorende accessoires, afdrukapparatuur, telefooncentrales, (callcenter) telefoonlijnen, bulk sms-diensten en hoog gerubriceerde telefonie. Voor deze inkoopbehoefte zijn de onderstaande contracten gesloten.

IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters

IWR2016|MFP-faciliteiten en netwerkprinters: raamovereenkomst einddatum 29 juni 2022. Huur MFP/ NWP (inclusief eventueel aanverwante PSM) kan middels nadere overeenkomst(en) door deelnemers optioneel zijn verlengd tot en met einddatum 29 juni 2025.

IWR2017|Inbound

Via het contract IWR2017|Inbound kunt u alle inkomende telefonieverkeer via één of meerdere vaste aansluitingen afhandelen voor de nummerreeksen 08xx, 09xx en 14xx (uitgezonderd 14+ netnummers), waarbij de ontvanger van deze verkeerstromen een rol speelt bij de daarmee samenhangende kosten voor zover het grote volumes betreft.

Het contract is gegund aan Ziggo Zakelijk Services. De raamovereenkomst heeft om te beginnen een looptijd van 3 jaar en 6 maanden, bestaande uit een migratieperiode van maximaal 6 maanden en een exploitatieperiode. De verlengingsopties zijn, door hoofdopdrachtgever, variabel te kiezen met een maximum voor de exploitatieperiode van drie jaar. De exploitatieperiode wordt gevolgd door een re-transitieperiode van maximaal 6 maanden. De raamovereenkomst heeft zodoende een potentiële maximale looptijd van 7 jaar.

IWR2018|Vaste Telefonie

Via het contract IWR2018|Vaste telefonie kunnen de deelnemers van de rijksoverheid diensten gericht op het afwikkelen van inkomend en uitgaand spraakverkeer via publieke vaste telecommunicatienetwerken. Dit houdt in dat:

  • het afwikkelen van inkomend en uitgaand spraakverkeer verloopt via publieke vaste telefoonlijnen.
  • Er meerdere mensen bereikbaar zijn onder in 1 groepsnummer.
  • Gebruik gemaakt kan worden van een doorkiesnummer.
  • Gebruik gemaakt kan worden van interactieve keuzemenu’s (Voicerespons).
  • Er uitgebreide rapportages beschikbaar zijn.
  • Er meer aandacht is voor toekomst vaste communicatietechnologie.
Het contract is gegund aan Tele2 Nederland B.V. Inmiddels is Tele2 Nederland gefuseerd en is T-Mobile Netherlands B.V. de opdrachtnemer. Met alle verlengingen erbij is de maximale looptijd 6 jaar en 3 maanden.

VECOM2

VECOM2 is de raamovereenkomst, die zorgt voor een contractuele borging van veilige (inter)nationale communicatie vanaf beveiligingsniveau Staatsgeheim Confidentieel (StgC).

VECOM2 is getekend op 25 april 2017 en heeft een duur van 4 jaar met een verlengingsoptie van maximaal 4 jaar (tweemaal 2 jaar).

De opdrachtnemer is Sectra.VECOM2 wordt per 25 april 2021 verlengd voor een eerste maal met 2 jaar.

VECOM2 is onderdeel van de Categorie IWR (ICT Werkomgeving Rijk) en het centrale contractmanagement van VeCom2 ligt bij IWR.

IWR2019|VoIP-Centrales Mitel

Dit contract omvat diensten en daarbij behorende producten, gericht op het onderhouden en beperkt uitbreiden van de reeds in gebruik zijnde Mitel VoIP-centrales bij de Deelnemers en de bestaande uitbreidingen (bijv. fax oplossing en voice logging) bij de VoIP-centrales van derden. Het contract werd Europees aanbesteed als onderdeel van de categorie ICT- Werkomgeving Rijk (IWR).

Op 30 januari 2020 is de overeenkomst IWR2019 | VoIP-centrales Mitel met Detron gesloten. Deze overeenkomst heeft een onbepaalde looptijd. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van 18 maanden.

Duurzaamheid

De belangrijkste kernwaarde voor IWR is duurzaamheid. Duurzaamheid is niet langer een optie, het is een uitgangspunt voor inkooptrajecten. En echt impact maken met inkoop vergt een andere aanpak binnen de aanbestedingen. 

IWR heeft als doel om zo duurzaam als mogelijk in te kopen: door de IWR contracten te gebruiken, creëren de ICT dienstverleners van het Rijk (IDV’s) automatisch een groene PDC voor de ICT hardware binnen de scope van IWR. Hiervoor werkt IWR samen met de industrie, certificeringsorganisaties en andere Europese inkopers om bij elke Europese aanbesteding een volgende stap te zetten: samen op weg naar klimaat neutraal en 100% circulair. 

IWR wil bij de koplopers van de EU behoren qua duurzaam ICT inkopen. De kennis van IWR op gebied van duurzaam inkopen deelt IWR actief door het ondersteunen van andere overheidsinkopers via o.a. de buyer groups. Inkopers binnen de gehele overheid kunnen gebruik maken van de IWR aanbestedingsdocumenten en lessons learned.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Categorieplan ICT Werkomgeving Rijk 2021-2023.

IWR2021|WpHW|Beeldschermen (incl. optionele accessoires & Diensten)

Binnen het contract IWR2021|WpHW|Beeldschermen kunnen de deelnemers beeldschermen voor de ICT-werkplekken (zowel binnen als buiten de Rijkskantoren) en de daarbij behorende accessoires verwerven (huur of koop).

Deze 3 raamovereenkomsten zijn in 2021 gegund aan Bechtle Group NL Public B.V. Maastricht, Centralpoint B.V. Nijmegen (handelend onder de naam Dustin) en Protinus IT B.V. Houten. Deze ROK’s hebben een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2021|WpHW|Laptops & Vaste ICT Werkplekken (incl. optionele accessoires & Diensten)

Bij IWR2021|WpHW|Laptops & Vaste ICT Werkplekken gaat het om de verwerving (huur of koop) van apparatuur zoals laptops, desktop pc’s, tablets en hybride varianten (niet zijnde MacOS, iOS, IpadOS en Android)

Deze 3 raamovereenkomsten zijn in 2021 gegund aan Bechtle Group NL Public B.V. Maastricht, Centralpoint B.V. Nijmegen (handelend onder de naam Dustin) en Protinus IT B.V. Houten. Deze ROK’s hebben een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2021|WpHW|Android devices & accessoires (incl. optionele Diensten)

Via dit contract kunnen de deelnemers een breed pallet aan producten en daaraan gerelateerde diensten verwerven (huur of koop), zoals clients voor mobiel gebruik, die draaien onder Android (smartphones, tablets en hybride varianten), Arbo-middelen en daarbij behorende accessoires rondom de ICT-werkplekken.

Deze 3 raamovereenkomsten zijn in 2021 gegund aan Bechtle Group NL Public B.V. Maastricht, Centralpoint B.V. Nijmegen (handelend onder de naam Dustin) en Protinus IT B.V. Houten. Deze ROK’s hebben een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2021|WpHW|iOS-, iPadOS-, MacOS-devices (incl. optionele accessoires & Diensten)

Binnen het contract IWR2021|WpHW|iOS,- iPadOS-, MacOS-devices kunnen de deelnemers producten die draaien op iOS, iPadOS, MacOS en WatchOS en daarbij behorende componenten verwerven (huur of koop). Ook de levering van gerelateerde diensten, zoals reparatie- en garantie-afhandeling, maken onderdeel uit van dit contract.

Deze ROK is in 2021 gegund aan Computacenter B.V. en kent een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2021|WpHW|Diensten

IWR2021|WpHW|Diensten betreft de uitvoering van ICT werkplekgerelateerde Diensten, die voor minimaal 2 van de Productcategorieën van de andere 4 IWR2021|WpHW-overeenkomsten worden afgenomen. Voorbeelden van ICT-werkplekgerelateerde diensten zijn: uitpakken, labelen, installeren, administreren en/of repareren maar ook WpHW-gerelateerde diensten zoals ondersteuning van eindgebruiker, eindgebruiker helpdesk, werkplekbeheer zoals Mobile Device Management-dienstverlening en logistieke diensten.

Deze 2 ROK’s zijn in 2022 gegund aan Centralpoint B.V. Nijmegen (handelend onder de naam Dustin) en Protinus IT B.V. Houten. Zij kennen een maximale looptijd van 4 jaar.

IWR2021|SMS-Gateway

SMS-Gateway diensten worden gebruikt bij het versturen van grote hoeveelheden sms’en (zogenaamde bulk sms’en naar een groot aantal mensen), bij sms voor authenticatie-doeleinden en voor andere informatiedoeleinden voor de rijksoverheid. Een SMS-gateway maakt het versturen van een sms mogelijk zonder tussenkomst van een apparaat met een simkaart, zoals een mobiele telefoon, dongle of smartphone.

Deze ROK is in 2021 gegund aan CM.COM Netherlands B.V. Breda en kent een maximale looptijd van 8 jaar.

Heeft u vragen?

Richt ze aan categorie.iwr@rvo.nl

Bent u tevreden over deze pagina?