Een klacht indienen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Een klacht indienen

05-11-2020

Uw klacht is voor ons een belangrijk signaal. Het geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Is uw contact met ons niet naar wens verlopen? Dan kunt u een klacht indienen.

  • Wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen via 088 042 42 42. Wellicht kunnen we u dan direct helpen.
  • Lost dit uw probleem niet op? Dan kunt u ook uw klacht schriftelijk indienen. Gebruik hiervoor ons digitale klachtenformulier.

Stuurt u liever een brief per post? Dat kan naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
t.a.v. de klachtencoördinator RVO
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Waarover kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen:

  • als de mogelijkheid bestaat een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij de rechter.
  • bij een bijzondere klachtenprocedure, bijvoorbeeld bij klachten over aanbestedingstrajecten.
  • over het beleid dat wij uitvoeren en over de inhoud van wetten, algemene voorschriften en regels. Heeft u hierover een klacht dan kunt u deze indienen bij Rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er met uw klacht?

We behandelen uw klacht volgens de regels die staan in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en volgens het klachtenreglement van RVO (pdf).

Na ontvangst van uw klacht, nemen wij binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. We gaan met u in gesprek en proberen zo uw klacht op te lossen. Bent u inderdaad niet correct behandeld, dan bieden wij onze excuses aan en zoeken we samen naar een oplossing.

Lukt het niet uw klacht op deze manier op te lossen? Dan nemen we uw klacht formeel in behandeling en krijgt u een schriftelijke reactie van ons. Bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u uw klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.