Onze organisatie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Onze organisatie

20-05-2021

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ondernemend Nederland kan bij ons terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Onze specialisten maken zich dag in dag uit sterk om ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit te helpen. Wij bieden voorlichting en advies, financiering, de juiste contacten of gewoon een goed gesprek. We stellen regelingen op, voeren ze uit en zorgen dat wetten en regels worden nageleefd.

RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Doelgroepen

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een economisch sterker en duurzamer Nederland zien wij als ondernemend Nederland.

Werkt u binnen uw gemeente aan verduurzaming, energietransitie en milieu? Wij kunnen u daarbij helpen. Via onze pagina Gemeenten vindt u een selectie van onze regelingen en programma's. Ook particulieren kunnen bij ons terecht. Op de overzichtspagina Particulieren vindt u ons aanbod. Bijvoorbeeld subsidies voor energie besparen in eigen huis en voor natuurbeschermende maatregelen, en kennis over tiny houses, elektrisch rijden en octrooien.
Doelgroepen van RVO.nl

Onze medewerkers

Onze organisatie telt ruim 4.500 medewerkers, verdeeld over 5 vestigingen. Onze grootste kracht is de combinatie van al onze verschillende expertises. De verbinding tussen onze mensen is essentieel. Door elkaar op te zoeken en ideeën uit te wisselen, ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden die we graag inzetten om ondernemers, beleidsmakers en elkaar verder te helpen.

We streven naar een cultuur van gelijkwaardigheid en van veiligheid, waar je kunt zijn wie je bent. Waar je ingezet wordt op je unieke kwaliteiten en waar je gestimuleerd wordt om je talenten verder te ontwikkelen.

Om ons personeelsbestand een betere afspiegeling van de maatschappij te laten zijn, richten we ons op de doelgroepen vrouwen, bi-culturele medewerkers, jongeren, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. We willen meer vrouwen in de 3 managementlagen, tenminste 30%. Van het topmanagement is momenteel 20% vrouw en van het middenmanagement 42%. De verhouding man-vrouw is op dit moment 49% man en 51% vrouw. 

Er is ook aandacht vanuit verschillende medewerkersnetwerken op thema’s als LGBT (het Roze netwerk RVO), jonge medewerkers (Jong RVO) en collega’s met een arbeidsbeperking (Eigenaardig).

Onze directie

Quotes van de RVO.nl directie

Organogram

Onze organisatie bestaat uit verschillende directies en afdelingen. Bekijk ons organogram.

Jaarcijfers

U kunt onze Begroting 2021 inzien. Op Rijksfinanciën.nl vindt u onze omzet en het aantal fte's per jaar. Zoek op 'Rijksdienst voor Ondernemend Nederland'.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.