Hoe borg je het belang van water in je project?

Gepubliceerd op:
16 februari 2024
Laatst gecontroleerd op:
19 februari 2024

Water speelt hoe dan ook een rol bij projecten. De vraag is: Hoe maken we ons waterverbruik duurzamer, eerlijker en effectiever? De Verenigde Naties pakt deze vraag aan met het Valuing Water Initiative (VWI). RVO-adviseur Sofia De La Rosa Solano legt uit hoe VWI dient als leidraad voor beter watermanagement. Ook vertelt Sofia hoe de 5 principes van die aanpak bijdragen aan projecten die niet of niet primair over water lijken te gaan.

Sofia de la Rosa Solano

"Water krijgt over het algemeen bijna nergens voldoende waardering. We kijken er vooral naar door een economische bril, alsof het een gebruiksproduct is", vertelt De La Rosa Solano. "We denken vaak dat er een oneindige voorraad vers en schoon water is. Maar we kijken niet naar de gevolgen van ons watergebruik. Bijvoorbeeld de impact van vervuiling stroomafwaarts of waterdamp in de lucht. We moeten zuiniger zijn op water en de verschillende waarden ervan erkennen. Zeker nu de wereldwijde problemen met water steeds groter worden door klimaatverandering."

Meer dan alleen economische waarde

De La Rosa Solano legt uit dat water op allerlei manieren waardevol is. "Naast economisch nut – bijvoorbeeld voor landbouwirrigatie of stroomopwekking met turbines – heeft water ook ecologische waarde. Vissen en planten hebben gezond water nodig. Een vervuild of opgedroogd meer schaadt de ecologie en brengt de biodiversiteit in gevaar. Wereldwijd zijn stammen en volkeren verbonden met het leven op en aan het water. Zij ondervinden de gevolgen van projecten die hun water beïnvloeden. Daarom moet je alle potentiële gevolgen vooraf meewegen in de besluitvorming, om latere problemen te voorkomen."

5 Valuing Water Principles

Die betere besluitvorming is ook de inzet van het programma Valuing Water Initiative. De La Rosa Solano is als RVO-adviseur betrokken bij een VWI-project van de Colombiaanse overheid. In de regio Macizo Colombiano onderzoekt het project in hoeverre de lokale bevolking afhankelijk is van het water. Het project laat zien hoe boeren, gemeenschappen, vrouwengroepen en lokale instituten meer zeggenschap kunnen krijgen in de besluitvorming rond water." 

De 5 Valuing Water Principles van de Verenigde Naties (zie kader) dienen als leidraad voor de projecten die De La Rosa Solano coördineert. "Vooral de eerste 2 principes helpen enorm om tot betere besluitvorming te komen", legt ze uit. "Het eerste principe zegt dat je al bij de eerste planvorming alle mogelijke waarden van water en (neven)effecten moet erkennen. Denk aan de impact die een project kan hebben op biodiversiteit, grondwaterstromen en overstromingen. Het tweede principe gaat over inclusiviteit. Alle partijen met een belang in water moeten elkaar erkennen en vertrouwen om tot een eerlijke verdeling van water te komen."

De vijf Valuing Water Principes

Valuing Water Principles zijn breed toepasbaar

Volgens De La Rosa Solano zijn de Valuing Water Principles overal toepasbaar omdat water in elk project een rol speelt. "Hoe regel je bijvoorbeeld de koeling van een datacenter in de woestijn? Ook daar gaat het over water, ironisch genoeg juist door de lokale waterschaarste.  De onderliggende boodschap van de 5 Valuing Water Principles is dat er genoeg water op aarde is. We moeten het alleen wel goed beheren en eerlijk verdelen."

Meer weten?

Lees meer over de Valuing Water Principles van de VN en hoe deze toe te passen in waterprojecten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?