Waterzekerheid en waterveiligheid voor iedereen

Laatst gecontroleerd op:
20 maart 2024
Gepubliceerd op:
21 juli 2021

Klimaatverandering leidt tot meer extreme weersomstandigheden, waaronder droogtes en overstromingen. Nederlandse bedrijven en organisaties helpen met hun duurzame en innovatieve oplossingen om de waterzekerheid en waterveiligheid voor mens, plant en dier te vergroten. Wilt u bijdragen aan waterzekerheid en waterveiligheid in ontwikkelingslanden? Kijk hoe we u daarbij kunnen ondersteunen.

Samen pakken wij waterproblemen aan

Te veel, te weinig en te vies water heeft ernstige gevolgen voor de waterveiligheid en waterzekerheid in kwetsbare regio's. Op dit moment heeft 1 op de 4 mensen geen toegang tot schoon drinkwater. En bijna de helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Met de toenemende vraag naar water is een andere aanpak nodig om iedereen te voorzien van schoon (drink)water en sanitaire voorzieningen.

Nederland zet zich in voor duurzamere waterzekerheid en waterveiligheid. Dat doen we door onze opgebouwde kennis, innovaties en digitalisering in te zetten. Het doel is om samen met partners ervoor te zorgen dat per 2030:

 • 30 miljoen mensen toegang hebben tot schoon drinkwater;
 • 50 miljoen mensen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen;
 • 20 miljoen mensen geholpen zijn met het verbeteren van stroomgebiedbeheer en het veiliger maken van delta's;
 • water optimaal gebruikt wordt in de landbouw.

Wat doet RVO?

RVO draagt bij aan waterveiligheid en waterzekerheid met subsidies en programma’s zoals Dutch Disaster Risk Reduction and Surge Support (DRRS), Fonds Duurzaam Water (FDW), Partners voor Water IVWW, Water as Leverage, Reversing the Flow (RtF) en Ghana WASH Window. Deze programma’s richten zich onder andere op drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen (WASH), integraal waterbeheer (IWRM), het aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en het verlenen van noodhulp bij waterrampen.

RVO steunt projecten van samenwerkingen die zorgen voor:

 • toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen;
 • veiligere delta’s en verbeterd waterbeheer;
 • ondersteuning van lokale realisatiekracht;
 • betrokkenheid van de private sector;
 • een duurzame en integrale aanpak.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Bent u een Nederlandse ondernemer of is uw organisatie een Nederlandse ngo of kennisinstelling? En wilt u bijdragen aan waterzekerheid en waterveiligheid?

Wilt u ook gebruikmaken van onze subsidies?

Wat hebben onze projecten bereikt?

RVO werkt op het gebied van water aan verschillende soorten resultaten. Hier zijn een paar highlights van wat er tot en met 2023 met een aantal van onze projecten is bereikt:

Voor meer achtergrond over onze projecten, bezoek de projectendatabank. Wilt u meer weten over onze geleerde lessen?

Ervaringen uit het veld

Bekijk onze video's over waterprojecten in Ghana en Ethiopië:

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?