Biogas en bioslurry als hét groene alternatief voor brandhout en kunstmest

Gepubliceerd op:
3 mei 2023

Het African Biodigester Component programma (ABC) ondersteunt de groei en verduurzaming van de biovergistermarkt in de Afrikaanse landen  Burkina Faso, Kenya, Mali, Niger en Oeganda. Esther Nyanzi, Project Manager voor ABC, vertelt wat het programma doet in Oeganda.

Hoe dragen biovergisters bij aan een beter leven in Oeganda?

"Huishoudens gebruiken het biogas van biovergisters voor het koken. Zij hoeven hierdoor niet te zoeken naar brandhout. Zo hebben boeren meer tijd voor hun bedrijf en andere activiteiten.

Biovergisters produceren ook bioslurry, die de boeren als mest gebruiken. Dit verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en verhoogt gewasopbrengsten. Hierdoor stijgen de inkomens, wat weer bijdraagt aan een groeiende welvaart.

In stedelijke gebieden zijn biovergisters een vorm van afvalmanagement. Boeren kunnen hun mest kwijt en krijgen er biogas en bioslurry voor terug."

Hoe gebruiken boeren bioslurry en wat zijn de voordelen?

"Bioslurry heeft veel voordelen. Het is goed voor de vruchtbaarheid van de bodem, boeren kunnen het gebruiken als aanvulling op veevoer en het kan kunstmest deels vervangen. Op dit moment, zijn veel boeren niet bekend met de voordelen. Met ABC promoten we effectieve inzet van bioslurry en stimuleren we innovatie."

"Ik ben pas tevreden als boeren de technologie omarmen en er geld mee verdienen."

Esther Nyanzi
Project Manager voor ABC

Wat zijn de belangrijkste drempels voor de biovergistermarkt?

  • "Hoge aanschafkosten: juist de lage inkomens die we met het ABC-programma willen helpen, kunnen een biovergister niet in één keer betalen. Wij pleiten voor betalingsregelingen, zoals gespreid betalen.
  • Beperkte capaciteit van biovergisterbedrijven: het aanbod van biovergisters en apparaten kan beter. Maar eerst moeten die bedrijven financieel groeien en zich professioneel ontwikkelen. Daarnaast zouden ze meer technische kennis kunnen gebruiken.
  • Lage bekendheid: bij boeren is er nog steeds een gebrek aan kennis over biovergistertechnologie en de voordelen daarvan. Uiteindelijk moeten deze voordelen bekend zijn bij de hele landbouwsector."

Wat zijn de geleerde lessen uit het ABC-programma?

"Het promoten van biovergisting werkt alleen als bestaande gebruikers positief zijn over de technologie. Zij zijn onze beste ambassadeurs. De meeste technische problemen komen door een gebrek aan kennis over het gebruik en onderhoud van de installaties. Daarom zet ABC in op het trainen van de gebruikers."

Waarom bent u zo toegewijd aan de ontwikkeling van de biovergistermarkt?

"De bosrijke gebieden en het klimaat in Oeganda staan onder druk door ontbossing. Biovergisters kunnen helpen om ontbossing tegen te gaan en de groene landschappen te behouden. Biovergisters dragen ook sterk bij aan betere oogsten en daarmee aan de bestaanszekerheid van mensen. Dit zorgt voor een flinke verbetering van de voedselzekerheid."

Wanneer sluit u het programma tevreden af?

"Ik ben tevreden als iedereen biogas en bioslurry ziet als hét groene alternatief voor brandhout en kunstmest. Als de biovergisterbedrijven zelfstandig opereren. Als boeren de technologie omarmen en er geld mee verdienen. Én als banken en investeerders de markt als winstgevend beschouwen, zodat gebruikers makkelijker toegang krijgen tot financiering. Pas dan kan ik het programma met een goed gevoel afsluiten."

Meer weten?

Bekijk deze video over ABC in Oeganda:

Het African Biodigester Component is onderdeel van het Strengthening the Entrepreneurial Ecosystem for Clean Cooking programma. ABC activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het Energising Development (EnDev) programma.

Bekijk voor meer informatie de ABC-pagina, of stuur een e-mail naar see-cc@rvo.nl. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?