"Bodembeheer brengt alles samen"

Gepubliceerd op:
20 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
26 juni 2023

Op het veenweidelandschap nabij Kamerik in Utrecht ligt de biologische melkveehouderij De Beekhoeve van familie Van der Laan. Op de Beekhoeve is de bodem sturend: "Bodembeheer brengt alles samen," vertelt Monique van der Laan.

Boerin bij besneeuwde bult

Op de familieboerderij hebben ze een extensieve bedrijfsvoering. Op 60 hectare grasland en 2 hectare natuurland worden 80 koeien gemolken. Dit zijn dubbeldoelkoeien van een mix van MRIJ, Blaarkop en Flechvieh. Rassen die passen bij het landschap.

Samenwerken en betekenisvol zijn

"Het motto van de Beekhoeve is: samenwerken met de natuur en betekenisvol voor de mensen zijn," vertelt Van der Laan. Het samenwerken met de natuur uit zich op de Beekhoeve sterk in het bodembeheer. "We zouden meer gebruik moeten maken van de energie van de zon, gebruik van gezonde mest en bodemgericht beheer. Dan zijn we minder afhankelijk van andere input zoals kunstmest, krachtvoer en machines", vertelt Van der Laan.

Direct verband tussen bodem, voeding en gezondheid

Verschillende kruiden wortelen zich op verschillende dieptes en bevatten verschillende mineralen. De mineralen in de grond zijn ook goed voor de koe, vertelt Van der Laan. "Een gezonde koe geeft gezonde melk en vlees, wat goed is voor de mens."

Behalve het bewerken van de grond tot een minimum te houden, besteedt de Beekhoeve veel aandacht aan weidevogel- en slootkantenbeheer. Dit zijn belangrijke elementen voor goed bodembeheer en diversiteit.

Leren van elkaar

RVO heeft een groot aanbod aan subsidies. Hiermee krijgen boeren veel mogelijkheden om kennis- en financiële ondersteuning te ontvangen. Met de subsidies van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is er meer ruimte voor verduurzaming.

De Beekhoeve is een demonstratiebedrijf en organiseert onder andere lezingen, boerencafés en workshops.

"Om sterke, onafhankelijke boerenbedrijven met een duurzame toekomstperspectief te creëren hebben we variatie nodig en leren we van elkaar," vindt Van der Laan. Om het goede voorbeeld te geven is De Beekhoeve een van de 3 demonstratiebedrijven van De Veenbeweiders. Met als doel kennisuitwisseling tussen boeren. Gefinancierd door de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE)* organiseren ze onder andere lezingen, boerencafés en workshops.

Van der Laan nodigt andere boeren van harte uit om mee te doen met de activiteiten van De Veenbeweiders. De activiteiten zijn toepasselijk voor elke boer met een interesse in verduurzaming en natuurinclusief boeren.

* De naam van deze subsidie is veranderd in Kennisvouchers van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?