Met cacaomassa maatschappelijk verschil maken in Ivoorkust

Gepubliceerd op:
14 mei 2024

Royal Duyvis Wiener (RDW) is een Nederlandse leverancier van machines voor (onder andere) cacaoverwerking. Via een fabriek in Ivoorkust koppelt RDW economische voorspoed aan maatschappelijke impact. Frank Coné, chief commercial officer bij RDW, vertelt wat hem drijft.

Combitracks

In maart 2023 startte Frank Coné namens RDW met Nederlandse en Ivoriaanse bedrijven met het opzetten van een cacaofabriek (coöperatie) in Ivoorkust.

Wat is uniek aan dit project?

Het bijzondere is dat ze in die fabriek op een duurzame manier cacaomassa gaan maken van de cacaobonen. In plaats van alleen de bonen te verkopen, verkoopt de coöperatie de cacaomassa direct aan de afnemer. Het grote voordeel: boeren verdienen meer geld dan als ze de cacaobonen verkopen aan tussenhandelaren.

Frank Coné vertelt dat het unieke is dat het echt duurzaam is. "Er is minder transport nodig als de bonen lokaal tot cacaomassa worden verwerkt. Bovendien gebruikt de coöperatie de schillen van de cacaobonen voor het opwekken van stoom voor de fabriek."

De coöperatie zelf is ook een belangrijk onderdeel van het project, vertelt hij. "Zij laten de fabriek zelf draaien: management, onderhoud, logistiek, en het trainen van nieuwe werknemers."

Wat heeft het opgeleverd?

Frank Coné vertelt dat het leveren en installeren van de cacaolijn voor RDW werk oplevert. "En voor de lokale bevolking betekent het extra inkomsten." 

Hij verwacht ook dat de lokale economie rondom de coöperatie zal groeien. "Er komt bijvoorbeeld geld beschikbaar voor onderwijs." RDW zorgt ook voor lokale trainingen. "Door de cacaofabriek komt er kennis en kunde beschikbaar, waardoor de boeren en hun kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen."

"Jongeren hebben dan een toekomst in Ivoorkust" 

Cacaoboeren in Ivoorkust
Frank Coné eet een cacaoboon uit de cacaovrucht

Frank Coné op bezoek bij een cacaocoöperatie in Ivoorkust.

Wat motiveert jou persoonlijk?

Frank Coné vroeg een keer aan de boeren van de coöperatie wat ze gaan doen als hun inkomen omhoog gaat: "Ze vertelden me dat ze dan een geboortecertificaat kunnen kopen voor hun kinderen. Zonder certificaat kunnen kinderen niet naar school en hebben ze geen toegang tot gezondheidszorg. Een geboortecertificaat zorgt voor betere leefomstandigheden. Jongeren hebben dan een toekomst in Ivoorkust. Dat antwoord gaf mijn persoonlijke motivatie een enorme boost."

"Met dit project willen we een voorbeeldfunctie hebben voor andere bedrijven."

Heb je tips voor Nederlandse ondernemers in de cacaosector?

Frank Coné adviseert ondernemers om niet te lang te wachten met het opzetten van dit soort projecten. "Er zijn nog zoveel kansen, ook in andere landen, waar de productie van cacaobonen en noten veel mogelijkheden biedt. Wees niet bang voor vernieuwing. De cacao-industrie denkt niet zo positief over dit soort projecten," leerde hij. 

Frank Coné: "Als dit project succesvol is, volgen meer kleine fabrieken, waardoor de oude machtsposities in de cacaowereld veranderen. Er ontstaat dan meer waardecreatie aan het begin van de keten. Met dit project willen we ook een voorbeeldfunctie hebben voor andere multinationals en bedrijven. "

Achtergrond bij de combitrack in Ivoorkust

Ivoorkust is de grootste cacaoproducent in de wereld. De Nederlandse overheid stimuleert een meerjarige sectoraanpak, de combitracks. Dat biedt exportkansen voor Nederlandse ondernemers én het versterkt de lokale economie. Handel en ontwikkeling gaan hier hand in hand. Dit voorbeeld van Frank Coné is een voorloper van de combitrack Orange Cocoa Pro in Ivoorkust.

Het idee voor de cacaofabriek ontstond in september 2022 tijdens een gesprek met Frank Coné voor de studie 'agro export logistics and post harvest handling'. Het gesprek ging onder meer over mogelijke verbeteringen en kansen in de cacaosector om echt impact te maken. Larive International voerde deze studie uit in opdracht van RVO. 

Voor dit project hebben samengewerkt: Royal Duyvis Wiener (Probat groep), Larive International, JS Cocoa, LC Packaging, Peterson Projects (Control Union & ECO2), CADESA-COOP CA, Cocoa Development Consulting, JMK Consulting, en Agriterra.

Interesse in combitracks?

Onze experts gaan graag met u in gesprek. Bespreek de mogelijkheden.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?