"Onze woonzorgvisie is het resultaat van efficiënte samenwerking"

Gepubliceerd op:
8 juni 2023

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) sloegen de handen ineen om een integrale woonzorgvisie te maken. Projectleider Marianne Huisman van de gemeente Emmen, nauw betrokken bij de organisatie van de woonzorgvisie: “Onze samenwerking heeft een sterk eindresultaat opgeleverd. Het proces is soepel en vlot verlopen.”

Nieuwe ervaring

De woonzorgvisie die gemeenten maken, moet passende woonruimte beschikbaar maken voor verschillende aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn bijvoorbeeld mensen met een sociale of medische urgentie. Het gaat hierbij niet alleen om de woonruimte, maar ook om de sociale en fysieke leefomgeving en de (in)formele zorg die mensen nodig hebben.

De woonzorgvisie helpt om een beeld te krijgen hoe deze mensen (langer of weer) zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg dichtbij. Gemeenten maken de woonzorgvisie met allerlei andere partijen. Zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en participatieraden.

Voor de BOCE-gemeenten was de samenwerking een heel nieuw proces. Marianne Huisman van de gemeente Emmen: “We moesten veel partijen bijeen brengen en met elkaar in gesprek laten gaan. De grote vraag was hoe je zo’n proces begint en hoe je daar inhoudelijk vorm aan geeft.”

Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning

BOCE kreeg te maken met nieuwe vormen van overleg. Ook de combinatie van wonen en zorg was nieuw. Om het proces in goede banen te leiden, ondersteunde het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA) de BOCE-gemeenten. “We kregen ondersteuning van 2 experts met ruime ervaring met woonzorgvisies bij andere gemeenten. Zij dachten mee over de opstart van het proces en ze waren klankbord. Daarnaast gaven ze leiding aan gesprekken en droegen ze inhoudelijk bij”, vertelt Huisman.

Eigen ideeën volgen

Al vanaf het begin merkte Huisman dat de EHA-experts zeer deskundig waren. Het BOCE-team kon steeds terugvallen op hun ervaring. Tegelijkertijd gaven de experts alle ruimte om onze eigen ideeën te volgen. Huisman: “Dat is een erg fijne manier van werken. Die ben ik nog niet eerder tegengekomen. De werkmethode heeft ook belangrijke meerwaarde. De verantwoordelijkheid bleef namelijk bij ons, waardoor alles veel beter blijft hangen.”.

Complimenten

Na een soepel en vlot verlopen proces stelde BOCE een integrale woonzorgvisie samen voor 3 gemeenten. Begin dit jaar hebben de BOCE-gemeenteraden die visie vastgesteld. Huisman: “Nu begint de verdere uitwerking. Daarbij laten we ons inhoudelijk weer begeleiden door het EHA.”

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?