"Met hergebruiken van afval- en regenwater verkleinen we onze CO₂-footprint"

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2024
Gepubliceerd op:
20 december 2021

De Zeeuwse camping Olmenveld krijgt een zuiveringsinstallatie en waterbassin. Daarmee kan afval- en regenwater worden opgevangen, gezuiverd en opgeslagen. Campingeigenaar Jos Westerbeke: "Het is goed om iets terug te doen voor de aarde."

5 jaar geleden ontstond bij Westerbeke al het idee om zijn camping te verduurzamen en begon hij met de 1e experimenten. In coronatijd is het project in een stroomversnelling gekomen: "We kregen meer tijd om na te denken over hoe de afvalstromen van de camping eruitzien, hoe we kosten kunnen besparen en hoe we onze CO2-footprint kunnen verkleinen." De combinatie van de zuiveringsinstallatie en het waterbassin bleek de oplossing.

Opslag van regen- en afvalwater

Gewoonlijk loopt regenwater de sloot in, waar het door verzilting (het zouter worden van het water) onbruikbaar wordt. Nu wordt regenwater opgeslagen in het waterbassin, dat een inhoud heeft van 20.000 kubieke meter. In de droge zomermaanden verbruiken campinggasten veel water met douchen, doorspoelen en afwassen. Westerbeke: "Dat afvalwater komt nu in het riool terecht. Vanaf nu gaan we het zuiveren en opslaan in het waterbassin. Zo willen we 75% minder water lozen in het riool."

Voor de camping én omgeving

Het gezuiverde en opgeslagen water kan de camping zelf gebruiken, bijvoorbeeld om planten water te geven en de toiletten mee door te spoelen. De omgeving heeft echter ook baat bij de investering van Camping Olmenveld. "Agrariërs hebben in de zomer veel te maken met droogte en watertekort. Zij kunnen het water afnemen en gebruiken om hun akkers te bevloeien. Ook lokale sportclubs kunnen het water gebruiken voor hun sportvelden." Verder is Westerbeke in gesprek met industriële bedrijven die het water mogelijk kunnen toepassen bij bijvoorbeeld koelingsprocessen.

Versneld proces

Om dit project mogelijk te maken, heeft Westerbeke via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebruik gemaakt van twee subsidieregelingen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Westerbeke: "We waren sowieso van plan om dit te gaan doen, maar deze regelingen zijn wel een extra stimulans. Het versnelt het proces, omdat je eerder kan starten en niet eerst geld bij elkaar hoeft te krijgen."

Het project heeft Westerbeke gemotiveerd om meer duurzame investeringen te doen voor zijn camping: "We zijn bezig om 1000 zonnepanelen op een overdekte parkeerplaats te leggen. Daarvoor gaan we ook een subsidie aanvragen bij RVO."

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?