"Onze installaties leveren schoon water én een nieuwe grondstof"

Laatst gecontroleerd op:
19 april 2024
Gepubliceerd op:
21 februari 2024

In Zutphen en Epe wordt een nieuwe grondstof gewonnen uit afvalwater: Kaumera. Dit is een gel die water vasthoudt of afstoot, brandvertragend werkt, stoffen aan elkaar bindt en mogelijk ook werkt als biostimulant voor planten. Woordvoerder van het ontwikkelteam Sandra de Wit vertelt: “Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, de taal van de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Die naam kozen we vanwege de veelzijdige eigenschappen van Kaumera. Er zijn veel toepassingen waarin het aardolie vervangt.”

Veelzijdig product uit korrelslib

De waterschappen Rijn en IJssel, en Vallei en Veluwe bouwden in Zutphen en Epe installaties om Kaumera te winnen. Ze gebruikten de nieuwe zuiveringstechnologie Nereda® om het afvalwater te zuiveren. Daarbij ontstaan slibkorrels. De Wit legt uit: “Kaumera is als het ware de lijm die deze korrels bij elkaar houdt. Wij halen deze stof uit het slib. Zo produceren we schoon water én een nieuwe grondstof met een eigen marktwaarde”. Daarnaast bespaart de productie van Kaumera 20 tot 35% op de afvoer en vernietiging van restslib. Wat het energieverbruik en de CO2-uitstoot verlaagt.

Waar wordt Kaumera voor gebruikt?

“Voor een innovatie als Kaumera is het belangrijk om zo snel mogelijk kansrijke toepassingen te ontwikkelen. Daarvoor lopen er allerlei proeven en onderzoeken. We werken daarbij samen met wetenschappers en marktpartijen. Een aantal voorbeelden: In de bossen in Loenen mengden we Kaumera in de grond bij de aanplant van jonge bomen. Om het vocht beter in de grond vast te houden. In Amsterdam loopt een proef met gevelbeplating waar Kaumera in verwerkt is. Er lopen proeven waarbij Kaumera gebruikt wordt in biostimulanten voor planten. En in de bouw werkt een aantal partijen aan een 3D-printpasta met Kaumera erin. Die wordt getest om bouwblokken en meer mee te maken. Er moet nog veel worden verbeterd en ondergezocht. Maar een groot deel van de proeven geeft positieve resultaten. Dat motiveert ons om volop in te zetten op het succes van Kaumera.” 

Financiering van LIFE

Het Europese programma LIFE ondersteunde de ontwikkeling van Kaumera met subsidie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseerde de waterschappen over het projectvoorstel. “Bij een kostbaar, innovatief project als deze helpt medefinanciering enorm”, deelt De Wit. We hebben 2 subsidies ontvangen: Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) en Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI). TKI maakte het onderzoek mede mogelijk en DEI droeg bij aan de bouw van de fabrieken in Zutphen en Epe.” '

''Sinds kort is bekend dat we een nieuwe LIFE-subsidie krijgen voor de komende 3 jaar: de Technical Assistance for Replication (TAR). De eerste 2 subsidies waren vooral voor de opstartfase van het project. Die ging over de opzet van de productielocaties en de technologie. De TAR-subsidie is bedoeld voor marktontwikkeling en het ontwikkelen van een business- en organisatiemodel. Dat model gebruiken dan we weer voor vergelijkbare innovatieve projecten.''

Ook een succesvolle aanvraag indienen?

Wilt u ook bijdragen aan duurzamer milieu-, energie- en klimaatbeleid in Europa? Neem contact met ons op! Elke organisatie in de Europese Unie (EU) kan subsidie vanuit LIFE aanvragen. Lees hieronder hoe RVO uw kansen vergroot.

Meer weten?

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?