"Ook met alleen een AOW-uitkering kun je in onze woningen wonen"

Gepubliceerd op:
1 februari 2023

De vraag naar fijne en betaalbare woningen voor kwetsbare ouderen met een kleine portemonnee is groot en groeit gestaag door de komende jaren. Sociaal ondernemers Henk Verheesen, Joop Petit en Paul Rinkens zijn samen de grondleggers van Holikiday. Samen realiseren ze betaalbare woningen voor ouderen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie. Hiermee spelen ze een belangrijke rol bij het oplossen van de woonuitdagingen voor deze doelgroep.

Betaalbaar wonen in eigen omgeving

In de complexen die Holikiday bouwt, ligt de nadruk op zorg van hoge kwaliteit voor ouderen met een kleine portemonnee. "Ook met alleen een AOW-uitkering kun je in een Holikiday woning wonen", vertelt Verheesen. 
Petit: “We vinden het belangrijk dat mensen die niet meer thuis kunnen wonen nog wel in hun eigen omgeving kunnen blijven.” Daarom staan de complexen van Holikiday in een dorp of wijk waar de bewoners voorheen ook woonden. Zo blijven ze verbonden met hun vertrouwde omgeving. 

900 woningen in 2029

"Momenteel heeft Holikiday 2 locaties", vertelt Rinkens. De doelstelling van de mannen is om in 2029 900 woningen te hebben gerealiseerd. De ontwikkelingen voor 2023 zijn in volle gang . "Meer dan 15 locaties staan gereed om in potentie ontwikkeld te worden", vertellen de ondernemers. 
"De gebouwen zijn modulair allemaal hetzelfde en willen we  op zo veel mogelijk plaatsen neerzetten", vertelt Verheesen. "Met slimme bouwtechnieken en dezelfde bouwopzet houden we samen met vaste partners de kosten in de hand waardoor de huur betaalbaar blijft", legt Petit uit. 

Samenwerking

Een Holikiday-locatie komt niet vanzelf tot stand. "We werken samen met vaste architecten, technische adviesbureaus en kleine aannemersbedrijven", licht Petit toe. Daarnaast beleggen zowel private als publieke partijen in het project: van woningcorporaties tot strategische partners.
Ook kon Holikiday dankzij de  subsidie van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) de haalbaarheid van de plannen voor hun locaties onderzoeken. Deze stap is belangrijk omdat het de uitvoerbaarheid van het project inzichtelijk maakt. De stimuleringsregeling is er voor particulieren of sociale ondernemers die als initiatiefnemer een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55-plussers wil (laten) bouwen. 

Meer weten?

Bent u als sociaal ondernemer op zoek naar meer informatie over het realiseren van een kleinschalige en innovatieve woonvorm? Op volkshuisvestingnederland.nl vindt u meer informatie over dit onderwerp. 
Als u al eerste stappen hebt gezet, kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie van  de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Een uitgebreide versie van dit verhaal leest u op duurzaamgebouwd.nl

Bent u tevreden over deze pagina?