"Precisielandbouw maakt akkerbouw efficiënter: een verhoogde opbrengst met minder verlies"

Gepubliceerd op:
20 maart 2023

Met de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet er meer ruimte voor verduurzaming komen. "De boeren die er nog niet mee bezig waren, zullen nu wel moeten," vertelt Jacob van den Borne. Duurzaamheid door middel van precisielandbouw staat bij hem al in het middelpunt van de aandacht sinds hij in 2006 de boerderij overnam.

Akkerbouwer Jacob van den Borne bij aardappelopslag
Akkerbouwer met drone op zijn akker

Van den Borne heeft een groot akkerbouwbedrijf: Van den Borne Aardappelen in Reusel, Noord-Brabant. Samen met zo’n 6 medewerkers verbouwt hij voornamelijk aardappelen op 600 tot 900 hectare. Precisielandbouw staat bij Van den Borne centraal.

Precisielandbouw geschikt voor iedereen

"Eigenlijk is precisielandbouw op het juiste moment en op de juiste plek de juiste teeltmaatregel nemen, tegenwoordig met technologische middelen," legt Van den Borne uit. Dit maakt precisielandbouw ook geschikt voor allerlei boeren. Het vergt wel veel aandacht en het is een grote investering. Het resultaat van goede precisielandbouw is een verhoogde opbrengst met minder verlies.

Kennisdeling

Drone op een akker

"Precisielandbouw op het juiste moment en op de juiste plek de juiste teeltmaatregel nemen, met technologische middelen"

RVO biedt veel verschillende subsidies aan die helpen bij het verduurzamen van de akkerbouw. Bij Van den Borne is kennisdeling erg belangrijk. "Als je weet wat je doet, kun je de kennis het beste delen," luidt het motto van Van den Borne. Daarom maakte Van den Borne met veel succes gebruik van het Programma Precisielandbouw (PPL).
Het PPL houdt vooral in dat je gestimuleerd wordt om kennis te ontwikkelen zodat je weet wat je met de technologie kunt doen. Daarbij hoort ook het delen van deze kennis door onderzoek en educatie. Van den Borne nodigt boeren met een interesse in verduurzaming en precisielandbouw uit om te komen kijken op het praktijkcentrum voor precisielandbouw en op de Boerderij van de Toekomst.

Subsidies voor verduurzaming

Met de invoer van het nieuwe GLB kunnen akkerbouwers zich in de Gecombineerde opgave aanmelden voor bijvoorbeeld de basispremie, de eco-regeling en de extra betaling jonge landbouwers. De subsidie brede weersverzekering kan ook aangevraagd worden in de opgave. Het aanmelden of aanvragen kan tot en met 15 mei 2023.

Hoewel bij Van den Borne precisielandbouw en kennisdeling centraal staat, zijn er meer manieren om te verduurzamen. Bekijk het overzicht op Als akkerbouwer en vollegrondteler toekomstbestendig.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?