Als akkerbouwer en vollegrondteler toekomstbestendig

Laatst gecontroleerd op:
16 november 2023
Gepubliceerd op:
29 april 2022

Wilt u meehelpen om de biodiversiteit te vergroten? Zoekt u naar manieren om water vast te houden bij uw akkers? Door duurzame keuzes maakt u uw bedrijf meer toekomstbestendig. Met regelingen en projecten helpen we u om te verduurzamen. Wat past bij uw bedrijf?

Regelingen om te verduurzamen

Eco-regeling

Subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Voor eco-activiteiten die biodiversiteit en de bodem-, lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Deze betaling krijgt u bovenop de basispremie. U vraagt de eco-regeling aan in de Gecombineerde opgave.

Bloem

Doe mee in ANLb-collectief

Vergoeding voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Werk samen in een collectief om het agrarische landschap te beheren, de biodiversiteit te herstellen, en water- en klimaatdoelen te behalen.

Koe in de wei

Akkers omzetten naar natuur

Compensatie voor de waardedaling als u landbouwgrond omzet naar natuur. En subsidie voor bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, zoals een houtwal of poel.

Ook deze regelingen helpen u verder

Verduurzaming in de praktijk

Hoe werkt verduurzaming in de praktijk? Bekijk de praktijkverhalen van duurzame akkerbouwers:

Akkerbouwer met drone op zijn akker

"Precisielandbouw maakt akkerbouw efficiënter: een verhoogde opbrengst met minder verlies"

Bij akkerbouwer Jacob van den Borne staat duurzaamheid door middel van precisielandbouw al jaren centraal. Volgens hem maakt precisielandbouw de akkerbouw efficiënter.

"Verbreding en verduurzaming van mijn akkerbouwbedrijf biedt toekomstperspectief"

In 2015 nam Nico Rodenburg het akkerbouwbedrijf van zijn vader over. Sindsdien werkt hij aan de verbreding en verduurzaming van het bedrijf. Bijvoorbeeld door de aanschaf van zonnepanelen. Rodenburg: "Door te investeren wil ik mijn bedrijf toekomstbestendig maken."

Tim Moerman duurzame akkerbouwer in Zeeland

"Samen regelen we de wateraanvoer in dit gebied"

Samen met 7 agrariërs werkt de biologisch boer en ondernemer Tim Moerman aan een innovatief klimaatbestendig watersysteem op het schiereiland Walcheren. 

Hoe past u zich aan op het veranderende klimaat?

Als akkerbouwer heeft u te maken met het veranderende klimaat. Of u heeft er zelfs last van. Hoe past u zich aan? Bekijk in deze video welke maatregelen u kunt nemen.

"Ik zaai hennep als grondverbeteraar en voor een duurzame sector" 

Sjoerd Bartlema teelt nu voor het 2e jaar hennep. Maar nu teelt hij het gewas voor GreenInclusive, dat er natuurlijk isolatiemateriaal van maakt.

Laat u inspireren op demobedrijf

Benieuwd wat collega-akkerbouwers vertellen over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak kennis met een demobedrijf bij u in de buurt. En laat u inspireren voor de volgende stap van uw bedrijf. Vind demobedrijven in de akkerbouw en de agroforestry.

Projecten en programma's

Agroforestry: bomen en struiken inpassen in de landbouw

Wilt u meer weten over agroforestry als landbouwmethode? Of past u al bomen en struiken in uw bedrijf in, en wilt u meer met agroforestry doen? Agroforestry Netwerk Nederland biedt u veel kennis over een productieve landbouw, herstel van biodiversiteit en klimaatbestendige bodems. Maar ook inspiratie van andere agrariërs, en informatie over subsidiemogelijkheden. Meer informatie vindt u op de website van Agroforestry Netwerk Nederland.

Natuurinclusieve landbouw (Staatsbosbeheer)

Wilt u natuur en biodiversiteit op een rendabele manier integreren in uw bedrijfsvoering? Neem dan deel aan het meerjarige project Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer. Met dit project krijgt u als akkerbouwer meer grond tot uw beschikking en neemt de biodiversiteit in natuurgebieden toe. Denkt u na om over te schakelen op natuurinclusieve landbouw? Meer informatie leest u op de website van Staatsbosbeheer.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doe mee aan een DAW-project in uw regio om de waterkwaliteit en bodem te verbeteren. Dit helpt u bij het toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Meer informatie leest u op de website van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Onderzoek naar gebruik mineralenconcentraat

Kan mineralenconcentraat het gebruik van kunstmest vervangen? Als u mineralenconcentraat gebruikt op uw akkers, kunt u zich aanmelden als gebruiker in dit onderzoek. U helpt dan mee om tot betrouwbare uitkomsten te komen. Meer weten? Lees de veelgestelde vragen over het onderzoek naar mineralenconcentraat.

Skal-certificering biologische boer

Wilt u biologisch boeren? Als Skal-gecertificeerde boer hoeft u aan bepaalde voorwaarden van het GLB niet te voldoen. Meer informatie over Skal-certificering.

Vakinformatie voor de akkerbouwer

Wilt u uw kennis over verduurzaming van de akkerbouw bijhouden? Op de website van Groen Kennisnet vindt u veel actuele vakinformatie zoals:

  • het laatste nieuws
  • aankondigingen van evenementen, bijeenkomsten en studiedagen
  • een uitgebreide bron van actuele kennis

Bekijk vakinformatie voor de akkerbouwer op Groen Kennisnet.

Wetten en regels 

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

Bent u tevreden over deze pagina?