Klimaatverandering: zo verandert u mee

Laatst gecontroleerd op:
16 november 2023
Gepubliceerd op:
8 juni 2022

Het klimaat verandert: steeds vaker hebben we last van lange droge periodes, wateroverlast, extreme hitte. Klimaatveranderingen met enorme impact voor u als agrarisch ondernemer. Hoe verandert u mee? Welke maatregelen neemt u om u aan te passen? Wij helpen u met regelingen en projecten.

Zuinig met water

Waterbuffer bij landbouwgrond

Het is belangrijk dat we zuiniger zijn met water. Bijvoorbeeld door water vast te houden in buffers bij landbouwgronden. Of door water onder kassen op te slaan. Of met boerenstuwen. Alleen met dit soort maatregelen komen we beter door droge periodes. Deze regelingen en projecten helpen u daarbij:

Eco-activiteiten klimaat

Met de eco-regeling kunt u een extra betaling krijgen, bovenop de basispremie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Eco-activiteiten zoals het toepassen van rustgewassen en houtachtige landschapselementen, leveren punten op voor het klimaatdoel in de eco-regeling. Bekijk het overzicht van alle punten per eco-activiteit.

Beheerpakketten ANLb om water vast te houden

Enkele beheerpakketten binnen het Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer (ANLb) helpen bij het vasthouden van water. Bijvoorbeeld de beheerpakketten Water bergen (38) en Beheer peilscheidingen (36). Bekijk ze in het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer.

Deltaplan agrarisch waterbeheer

In het Deltaplan agrarisch waterbeheer zijn subsidies voor het plaatsen van een boerenstuw, of de aanleg van peilgestuurde of omgekeerde drainage.

Fiscaal voordelig investeren in duurzaam waterbeheer

Met de MIA\Vamil kunt u fiscaal voordelig investeren in:

Zilte teelt

Zilte aardappelteelt

Door de klimaatverandering verzilten onze landbouwgronden steeds meer. Op dit moment zijn er geen praktische oplossingen voor dit probleem. Er zijn wel interessante gebruiksmogelijkheden. Zo zijn er gewassen die redelijk bestand zijn tegen zout water en die geteeld kunnen worden op zilte bodems. Deze regelingen en projecten helpen u daarbij:

Lagere rente met groenverklaring voor projecten

Bent u akkerbouwer en experimenteert u in projecten met de teelt op zilte bodems? Dan krijgt u een lagere rente op de benodigde lening. Vraag daarvoor een groenverklaring aan via de Regeling Groenprojecten.

Fiscaal voordelig investeren in zilte teelt

Met de Mia\Vamil kunt u fiscaal voordelig investeren in:

Dierenwelzijn bij hoge temperaturen

Kippenstal met ventilatie

Door de hogere temperaturen die zomers steeds vaker voorkomen, moeten we goed letten op het dierenwelzijn. Dat kan bijvoorbeeld door meer duurzame stallen te bouwen. Of door betere koeling en ventilatie in de stallen aan te leggen. Deze regelingen en projecten helpen u daarbij:

Fiscaal voordelig investeren in duurzame stallen

Met de Mia\Vamil kunt u fiscaal voordelig investeren in duurzame stallen. Daaronder vallen ook voorwaarden voor dierenwelzijn. Deze zijn per staltype te vinden op de website Maatlat duurzame veehouderij

Fiscaal voordelig investeren in luchtkoeling

U kunt een stal koelen door water te vernevelen onder hoge druk. Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) investeert u met fiscale aftrek in zo’n adiabatische luchtkoeling.

Hoe past u zich aan op het veranderende klimaat?

De klimaatveranderingen hebben een enorme impact voor u als agrarisch ondernemer. Hoe verandert u mee? Bekijk in deze video welke maatregelen u als akkerbouwer kunt nemen.

overstroomde kas

"Droge voeten met hulp van glastelers"

In het glastuinbouwgebied Delfland werken glastelers en hoogheemraadschap slim samen om wateroverlast te voorkomen. Dat doen zij in het project Rainlevelr. Lees hoe zij omgaan met gevolgen van klimaatverandering en iedereen droge voeten houdt.

Regelingen per sector

Wilt u weten welke regels voor u gelden en van welke regelingen u gebruik kunt maken? We hebben deze op een rij gezet voor:

Hier doen we het voor

Om toekomstbestendig te kunnen ondernemen, is verduurzamen noodzakelijk. Samen zorgen we voor minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water. Voor meer biodiversiteit en dierenwelzijn. En voor een duurzaam inkomen voor agrarisch ondernemers en tuinders. Uiteindelijk doen we het allemaal voor een beter klimaat. Meer informatie vindt u via Landbouw.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?