Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 2.2 Duurzame land- en tuinbouw

Gepubliceerd op:
22 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
6 april 2022

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 5 subcategorieën: duurzame melkveehouderij, omschakelprogramma, zilte teelt, monomestvergister en voedselbossen.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de publicatie in de Staatscourant. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

2.2.1: Duurzame melkveehouderij

Projecten gericht op een duurzame melkveestal, die is voorzien van een certificaat A (conform het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)). 

2.2.2: Omschakelprogramma

Projecten die volgen uit een goedgekeurd bedrijfsplan vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).        

2.2.3: Zilte teelt

Projecten gericht op akkerbouwproductie van teelten op zilte grond. Waarbij het gewas is geselecteerd en aangepast aan het zoutgehalte in de grond en het grondwater.

2.2.4: Monomestvergister

Projecten gericht op het terugdringen van broeikasgasemissies in mest. Door het in gebruik nemen van een monomestvergister voor de productie van warmte, elektriciteit en warmte of hernieuwbaar gas.

2.2.5: Voedselbossen

Projecten gericht op de aanleg van  voedselbossen, die voldoen aan een aantal minimale vereisten.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig om een groenverklaring aan te vragen:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Subcategorie 2.2.1: (voorlopig) certificaat A (conform certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij);
  • Subcategorie 2.2.2; 2.2.3 en 2.2.5: bedrijfsplan of inrichtingsplan, inclusief relevante kaart(en);
  • Subcategorie 2.2.4: beschrijving van het systeem/de installatie, aan de hand van de regelingseisen (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?