Open voor aanvragen

Regeling groenprojecten - Categorie 2.2 Duurzame land- en tuinbouw

Laatst gecontroleerd op:
11 mei 2023
Gepubliceerd op:
22 januari 2016

U kunt in aanmerking komen voor een groenverklaring voor projecten in 5 subcategorieën: duurzame melkveehouderij, omschakelprogramma, zilte teelt, monomestvergister en voedselbossen.

Voor een uitgebreide toelichting op de eisen en de subcategorieën verwijzen we u naar de tekst van de regeling. Lees op deze pagina alvast de belangrijkste punten.

Biologische landbouw - groenprojecten

Groenverklaring aanvragen

Bent u een groenbank of een groenfonds? Vraag dan direct een groenverklaring aan voor uw klant. Wij toetsen de projecten namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Na een positieve beoordeling geven wij een groenverklaring af. We streven ernaar de groenverklaring binnen 8 weken af te geven.

Aanvraagproces groenverklaring

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Subcategorieën

2.2.1: Duurzame melkveehouderij

Projecten gericht op een duurzame melkveestal, die is voorzien van een certificaat A (conform het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)). 

2.2.2: Omschakelprogramma

Projecten die volgen uit een goedgekeurd bedrijfsplan vanuit het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).        

2.2.3: Zilte teelt

Projecten gericht op akkerbouwproductie van teelten op zilte grond. Waarbij het gewas is geselecteerd en aangepast aan het zoutgehalte in de grond en het grondwater.

2.2.4: Monomestvergister

Projecten gericht op het terugdringen van broeikasgasemissies in mest. Door het in gebruik nemen van een monomestvergister voor de productie van warmte, elektriciteit en warmte of hernieuwbaar gas.

2.2.5: Voedselbossen

Projecten gericht op de aanleg van  voedselbossen, die voldoen aan een aantal minimale vereisten.

Wat heeft u nodig om de groenverklaring aan te vragen?

Dit heeft u nodig om een groenverklaring aan te vragen:

  • Offertes, opdrachten en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen;
  • Documentatie ter onderbouwing van de startdatum;
  • Subcategorie 2.2.1: (voorlopig) certificaat A (conform certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij);
  • Subcategorie 2.2.2; 2.2.3 en 2.2.5: bedrijfsplan of inrichtingsplan, inclusief relevante kaart(en);
  • Subcategorie 2.2.4: beschrijving van het systeem/de installatie, aan de hand van de regelingseisen (als dit onvoldoende blijkt uit offertes, opdrachten en/of facturen);
  • Aangevraagde of toegekende subsidies.
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?