Regelhulpen, de ervaringen van het EPRM

Gepubliceerd op:
14 juni 2024

Ondernemers hebben te maken met veel wetten en regels. Hieruit volgen verplichtingen, maar ook kansen. Een Regelhulp van RVO maakt ondernemers hierin wegwijs. Een Regelhulp is een interactieve, digitale tool waarmee een overheidsorganisatie complexe zaken uitlegt aan ondernemers. De ondernemer doorloopt een beslisboom en krijgt daarna advies op maat of een persoonlijk stappenplan. Dat kan over heel diverse onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over de import van mineralen. 

Micaela Passamani van het EPRM

Conflictmineralen 

Wereldwijd werken er ongeveer 45 miljoen mensen in de informele mijnbouw om mineralen te winnen. De komende jaren groeit de vraag naar mineralen significant, bijvoorbeeld door de energietransitie. Bij de winning van een deel van die mineralen – de conflictmineralen – gaat dat vaak gepaard met sociale economische problemen en milieuschade. 

Initiatief van overheden, bedrijven en ngo's

Het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) is een multistakeholder initiatief van overheden, bedrijven en ngo’s die zich bezighouden met conflictmineralen en 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid in de waardeketen). Het secretariaat van het EPRM is gehuisvest bij RVO. Het EPRM is opgericht in 2016 na de Europese wetgeving voor de conflictmineralen goud, tin, tungsten (wolfraam) en tantalum (tantaal), kortweg G en de 3 T’s.

Ingewikkelde wetgeving verduidelijken

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een assessment/meetlat opgesteld voor 'gepaste zorgvuldigheid'. Dat is een uitgebreid excelbestand met een even uitgebreid handboek. Het assessment is met het Kenniscentrum Regelhulpen omgezet in de Regelhulp EPRM Due Diligence Check. De Regelhulp is gebruiksvriendelijker dan het assessment. Bedrijven die de Regelhulp doorlopen krijgen alleen de relevante vragen voorgeschoteld. "Een Regelhulp is zeer geschikt om ingewikkelde wetgeving te verduidelijken. Maar voor de teksten in onze Regelhulp zijn we gebonden aan de formele teksten die door de OESO zijn goedgekeurd", aldus projectadviseur Micaela Passamani (op de foto hierboven).

"Als we bij het EPRM meer tijd en capaciteit hebben willen we meer uit de Regelhulp halen. Meer aandacht voor analyse, feedback en vormgeving. We hebben ook de ambitie om de Regelhulp beschikbaar te stellen in andere talen, bijvoorbeeld Frans en Spaans. De Regelhulp is er namelijk voor alle bedrijven die vallen onder dezelfde Europese wetgeving."
 

Ook ondernemers wegwijs maken?

Wilt uw overheidsorganisatie ook ondernemers wegwijs maken in (ingewikkelde) wetten en regels? Wilt u ze wijzen op kansen en verplichtingen die voortkomen uit die regels? Kortom, hebt u interesse in een Regelhulp? Mail dan naar het Kenniscentrum Regelhulpen van RVO: regelhulpenvoorbedrijven@rvo.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?