"Enthousiasme voor smart cycling neemt toe"

Gepubliceerd op:
10 februari 2023

Het programma Bicycles en Intelligent Transport Systems (BITS) moedigt fietsgebruik aan met data en technologie. 10 organisaties uit 5 Europese landen doen mee. Wim Dijkstra is programmacoördinator namens de lead partner, provincie Overijssel: "De impact reikt voorbij de gestelde doelen."

Smart cycling

BITS is een programma waaronder 30 projecten vallen, medegefinancierd door Interreg North Sea. Organisaties uit Nederland, Duitsland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk werken hierin samen. Ze delen kennis en best practices over smart cycling: fietsen met behulp van data en transportsystemen.

Dijkstra legt uit: “Intelligente transportsystemen (ITS) is een verzameling van maatregelen rondom techniek. Denk aan manieren om fietsdata te verzamelen en toepassingen die fietsen aantrekkelijker maken. De projecten van BITS verbeteren op verschillende manieren de veiligheid, snelheid en/of het comfort voor fietsers.”

Database en aanbod

Dijkstra noemt 2 voorbeelden van projecten van BITS. Het 1e is Cycle Data Hub voor beleidsmakers. Dit is een Europese database met gegevens over fietsgebruik, infrastructuur, gezondheid, veiligheid, klimaatimpact en fietsbedrijven. De database maakt betere analyses en beleid mogelijk door statistieken beschikbaar te stellen. Het 2e project heet BITS Directory, een overzicht van ITS-producten en diensten voor fietsen. BITS Directory geeft overheden en bedrijven daarmee waardevolle informatie over mogelijke oplossingen.

Fietsketting

Een daarvan is de proef met een ‘fietsketting’ in de gemeente Hengelo. Hier reageert een intelligent verkeerslicht op de fietsers die naderen: wanneer 3 of meer fietsers samen een ketting vormen, gaat het verkeerslicht sneller op groen. Zo probeert de gemeente fietsen aantrekkelijker te maken, zonder dat de doorstroming van autoverkeer er teveel last van heeft. Dit soort toepassingen werkt goed buiten of aan de rand van stedelijk gebied.

Meer bekendheid

Dijkstra is blij dat BITS heeft gezorgd voor meer bekendheid van de inzet van slimme transport systemen bij het fietsen. “Steeds meer mensen begrijpen dat het een belangrijk onderwerp is binnen de transitie naar schoon verkeer en vervoer. We hebben al een nieuwe aanvraag ingediend voor Interreg financiering om de oplossingen van BITS op grotere schaal toe te passen.” 

Subsidie voor Europese samenwerking

De helft van de kosten van het programma werd gedekt door subsidie vanuit Interreg North Sea. Lees meer informatie over subsidies voor duurzame, Europese projecten van overheden, ondernemingen en onderzoeksinstellingen op Interreg.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?