Best practice behavior based safety logistics (2017)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
24 februari 2020

Deze Safety Deal stelt een best practice op, waarmee onveilig gedrag op het werkterrein van de chemische logistieke opslag omgezet kan worden in veilig gedrag in de praktijk.

Samenvatting project

Aanleiding

Het menselijk brein bestaat uit drie breinen: het reptielenbrein, het paardenbrein en het mensen-brein. De mens denkt 95% van zijn tijd met de eerste twee. Het schrijven van procedures en werkinstructies doet alleen beroep op het derde brein, met als gevolg dat er vaak weinig verandert. Behavior Based Safety (BBS) gaat uit van alle drie breinen en zet daarmee in op daadwerkelijke gedragsveranderingen. Een BBS bestaat al voor chauffeurs. Ze leren tijdens de training defensief deel te nemen aan het verkeer en ontdekken de consequenties van het eigen rijgedrag op de verkeersveiligheid. Naar analogie hiervan wil de VNCW voor medewerkers werkzaam in de opslag van gevaarlijke stoffen een “best practice BBS” opstellen.

Doel

Opstellen van een “best practice behavior based safety logistics” met behulp van een gedragsdeskundige. Hiermee kunnen onveilige gedragingen op het werkterrein van de chemische logistieke opslag omgezet worden in veilige gedragingen in de praktijk.

Aanpak

In de “best practice BBS logistics” staat hoe een bedrijf in de chemische logistieke keten praktijkbegeleiders kan aanwijzen, waarop ze moeten letten, hoe ze medewerkers moeten monitoren en op welke wijze ze gedragingen kunnen veranderen. Na een praktijktest bij een BRZO-bedrijf zal de best practice definitief gemaakt worden. De best practice zal gratis te downloaden zijn op: https://vncw.nl/best-practice/.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170001

Toegezegde subsidie
€ 29.525

Projectperiode  
januari 2017 – december 2018

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema
veiligheidscultuur

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemers

  • Gondrand Traffic B.V.
  • Distributiecentrum Van den Anker B.V.
  • Wilhelmsen Ship Services B.V.

Contactpersoon:  B. Snijder
E-mailadres:    BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer:  (084) 869 81 00

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?