Best practice VBS voor de logistieke keten ter versterking van de veiligheidscultuur en omgevingsveiligheid (2022)

Gepubliceerd op:
3 mei 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

Deze Safety Deal ontwikkelt een best practice VBS voor bijna-Brzo opslagbedrijven. In de best practice staan handvatten die zijn gebaseerd op succesvolle voorbeelden uit de Brzo-sector.

Samenvatting project

Aanleiding

Alle bedrijven in de chemische logistiek kunnen en willen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid verbeteren. Ook PGS15-bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan die onder de drempel van het Brzo vallen. Het opstellen van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is echter voor veel van deze bedrijven een lastige opgave. Een belangrijke reden hiervoor is, dat de richtlijnen vanuit Seveso, Brzo en PGS6 niet goed toepasbaar zijn in de chemische logistiek en opslag. Deze richtlijnen leggen namelijk meer de nadruk op de productie dan de opslag van gevaarlijke stoffen.

Doel

Het ontwikkelen van een best practice met handvatten en voorbeelden voor het opstellen van een goed werkend VBS voor opslagbedrijven zonder wettelijke verplichting daartoe. Hiermee kunnen kleine opslagbedrijven zelf eenvoudig en snel én vrijwillig een VBS opstellen. Dit verbetert de veiligheidscultuur en -prestaties van deze categorie bijna-Brzo-ondernemingen.

Aanpak

VNCW is penvoerder en leidt het project. Om tot een best practice VBS te komen doorlopen VNCW en drie deelnemende partijen (één Brzo-bedrijf en twee PGS15-bedrijven die niet onder het Brzo vallen) de volgende zes fasen:

 1. Het in kaart brengen van goede (praktijk)voorbeelden van de verschillende elementen van een VBS. De voorbeelden worden opgehaald bij PGS15-bedrijven die onder het Brzo vallen. Ook veiligheidsstudies zijn een belangrijke informatiebron.
 2. Het maken van een basisopzet voor de best practice en het op een rij zetten van de verplichte onderdelen per VBS-element.
 3. Het verder uitwerken van de best practice en het toevoegen van voorbeelden.
 4. Het voorleggen van de concept best practice voor feedback aan VNCW-bedrijven met VBS-praktijkkennis en -ervaring.
 5. Het in de praktijk testen van de best practice VBS door twee betrokken PGS15-bedrijven die niet onder het Brzo vallen. Veel aandacht zal uitgaan naar het identificeren van gevaren en hoe gehandeld wordt bij wijzingen in de bedrijfsvoering. Ze worden hierin begeleid door VNCW en het Brzo-bedrijf. Op deze manier kan een optimale vertaalslag van de best practice naar PGS15-bedrijven worden ontwikkeld.
 6. Het actief promoten van de afgestemde best practice VBS, zodat veel PGS15-bedrijven zonder wettelijke VBS-verplichting hiermee aan de slag gaan.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO222002

Toegezegde subsidie
€ 64.233

Projectperiode
juli 2022 – mei 2023

Samenwerkingsverband
branche- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid          

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemers

 • Kuene + Nagel Logistics B.V.
 • Sel Chemie B.V.
 • Oqema B.V.

Contact
Contactpersonen: B. Snijder
E-mailadressen: BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer: 084-8698100

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?