Beter meten, beter weten, samen veiliger (2021)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
29 november 2021

Deze Safety Deal zorgt voor betere samenwerking tussen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, overheid en wetenschap. Met het programma ondersteunt Veiligheid Voorop (VV) bedrijven om veiligheid verder te verbeteren.

Samenvatting project

Aanleiding

Het programma ‘Veiligheid Voorop’ is gestart in 2015 naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in 2011. Bij dit bedrijf werden chemische stoffen gemengd, verpakt en bewaard. Bij de brand kwamen veel van deze chemische stoffen vrij. Vanaf dat moment wilde de (petro)chemische industrie zelf de verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid in het werkgebied te verbeteren. Dit doen ze door te meten hoe veilig bedrijven nu al werken, door programma’s op te zetten die de veiligheid kunnen verbeteren en door samenwerking op het gebied van veiligheid te versterken.

Doel

Met de Safety Deal zorgt het programma van VV voor betere samenwerking op het gebied van veiligheid tussen (petro)chemische bedrijven, maar ook tussen de industrie, de overheid en de wetenschap. Veiligheid Voorop is ook deelnemer in Safety Delta Nederland. In SDN werkt VV samen met de overheid en de wetenschap om ervoor te zorgen, dat de Nederlandse (petro)chemische industrie in 2030 de veiligste ter wereld wordt.  

Aanpak

Sinds 2018 valt het programma ‘Veiligheid Voorop’ onder de Stichting VV. Hierin werken ongeveer 300 Brzo-bedrijven via verschillende brancheorganisaties, vakverenigingen samen op het gebied van veiligheid en regionale veiligheidsnetwerken. Tot nu toe wordt het programma uitgevoerd onder de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) met subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In deze Safety Deal ontwikkelt Veiligheid Voorop een bedrijfsmodel zodat zij zonder subsidie van de overheid bedrijven kan blijven ondersteunen op het gebied van veiligheid. 
Daarnaast werkt het programma de samenwerking met SDN verder uit. Ook neemt het project de huidige set van prestatie-indicatoren om veiligheid te meten onder de loep, om breder en dieper inzicht te krijgen waar de mogelijkheden liggen voor verdere verbetering. Tot slot ondersteunt VV het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te bepalen welke veiligheidsthema’s belangrijk zijn binnen de subsidieregeling. 
Met deze aanpak verwacht het project drie ‘harde’ resultaten: 

 • VV blijft, zonder subsidie van de overheid, bestaan en gaat verder met het programma om bedrijven te ondersteunen om veiligheid verder te verbeteren.
 • VV is een actieve partner in SDN en werkt met hulp van de bedrijven samen met de overheid en wetenschap.
 • De aangepaste set prestatie-indicatoren geeft aan waar de bedrijven de veiligheid verder kunnen verbeteren.

Het project heeft ook ‘zachte’ resultaten. Bij risicorelevante bedrijven gebeuren minder ongelukken. Deze bedrijven begrijpen de veiligheidsthema’s beter en ze wisselen meer informatie uit op het gebied van veiligheid. Door de samenwerking met SDN ontstaat meer vertrouwen tussen het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Daarmee zullen meer partijen zich aansluiten bij het programma van VV.

Algemene informatie project

Projectcode             
SVO221018

Toegezegde subsidie
€ 213.606

Projectperiode
maart 2021 – maart 2022

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband 

Projecttype             
opleiding (B) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters  
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder

Stichting Veiligheid Voorop

Projectdeelnemers

 • BASF Nederland B.V.
 • Shell Nederland B.V.
 • Esso Nederland B.V.
 • Koninklijke VNCI
 • Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie
 • VHCP 
 • VOMI
 • VOTOB
 • Vereniging Afvalbedrijven
 • Stichting NPAL
 • Deltalinqs
 • Veiligheidsnetwerk MVZO
 • VNO NCW Brabant-Zeeland
 • VNO NCW-Midden MVM
 • VNCW
 • VVVF
 • Vereniging ION
 • Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
 • NOVE
 • NRK
 • NVDO
 • Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
 • Stichting World Class Maintenance
 • BLN Schuttevaer
 • NVVK
 • Velin

Contact
Contactpersoon: Marjolijn Horsselenberg 
E-mailadres: Marjolijn@VeilighiedVoorop.nu 
Telefoonnummer: 06 2930 1424

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?