Gebruik van ‘big data’ ter verbetering van de omgevingsveiligheid - Identificeren van verborgen patronen met behulp van text mining (2021)

Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021
Gepubliceerd op:
30 november 2021

Deze Safety Deal zet kunstmatige intelligentie in om verborgen patronen op te sporen die voorafgaan aan incidenten. Door signalen van onveilige situaties eerder te herkennen kunnen incidenten voorkomen worden en is eerder ingrijpen mogelijk.

Samenvatting project

Aanleiding

Tekstanalyse en kunstmatige intelligentie worden nog niet gebruikt om de omgevingsveiligheid in de chemische industrie te versterken. Chemische bedrijven maken nauwelijks gebruik van de nieuwe opties die informatietechnologie biedt. Dat is een gemiste kans. De overvloed aan beschikbare gegevens maakt een hoger niveau van veiligheidspreventie mogelijk. Incidenten zijn hierdoor vaker te voorkomen. 

Doel

Het aanzienlijke verminderen van het aantal grote en kleine incidenten in de chemische industrie. Deze Safety Deal onderzoekt daartoe hoe tekstanalyse en kunstmatige intelligentie verborgen patronen in de ruim beschikbare gegevens kunnen opsporen. Dit moet het mogelijk maken om zwakke signalen die voorafgaan aan incidenten eerder te herkennen. De verborgen patronen en signalen worden vaak niet goed door de betrokkenen opgemerkt. Door betere of meer ‘early warning’ alarmeringen is eerder ingrijpen mogelijk. Meer incidenten kunnen zo worden voorkomen en schade van ongevallen kan aanzienlijk worden beperkt.

Aanpak

Teams van deskundigen bepalen tot nog toe de gevaren en risico’s in de chemische industrie. Bij hun analyses gebruiken ze meestal klassieke risicoanalysemethodes. Hun kennis is onmisbaar en zeker goed, maar heeft ook beperkingen, want een mens kan nu eenmaal niet alles weten of overzien. In aanvulling op de menselijke kennis en analyse zet deze Safety Deal geavanceerde datagedreven informatietechnologie in. Dit maakt systematisch onderzoek naar zwakke signalen of verborgen patronen in grote hoeveelheden gegevens mogelijk. 

Met tekstanalyse en kunstmatige intelligentie analyseert deze Safety Deal tienduizenden documenten of databestanden volledig automatisch. Dit is praktisch ondoenlijk voor een mens. Door het opsporen van verborgen patronen kunnen ‘zwakke plekken’ in technische installaties of processen beter en sneller worden verholpen. Bijvoorbeeld door het wegnemen van het gevaar of het verbeteren van de veiligheidsmaatregelen. 

Deze Safety Deal bestaat uit vijf onderdelen:

 1. In kaart brengen van welke soorten bestanden of documenten (‘big data’) nodig en geschikt zijn voor ‘early warning’ in de chemische industrie.
 2. Bepalen van welke soorten datagedreven informatietechnologieën het meest geschikt zijn om patronen of zwakke signalen in grote hoeveelheden gegevens te herkennen.
 3. Uitvoeren van experimenten met o.a. sentimentanalyse om na te gaan welke nieuwe inzichten of nieuwe veiligheidsinformatie tekstanalyse en kunstmatige intelligentie kunnen opleveren.
 4. Evalueren van hoe datagedreven technologie de mens in de chemische industrie kan helpen bij de herkenning van gevaren en risico’s met kostenbatenanalyse. 
 5. Rapporteren over de resultaten met discussiepunten en aanbevelingen.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO221027         

Toegezegde subsidie
€ 70.643 

Projectperiode
december 2021 – juli 2022

Samenwerkingsverband
branche- en clustersamenwerkingsverband 

Projecttype
milieustudie (C) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector 
 • duurzaam assetmanagement 
 • hoogwaardige kennis                

Penvoerder
Sitech Site Services B.V.

Projectdeelnemers

 • Anqore B.V.
 • DSM Engineering Materials B.V. (onderdeel Stanyl)
 • TNO
 • Universiteit van Maastricht
 • Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Contact
Contactpersoon: Patrick Hoeppertz
E-mailadres: Patrick.Hoeppertz@sitech.nl 
Telefoonnummer: 06 1001 8198

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?