Bijna Brzo-bedrijven effectief betrekken bij Veiligheid (2021)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
30 november 2021

Deze Safety Deal verbetert de omgevingsveiligheid bij kleine chemiebedrijven en opslagen met gevaarlijke stoffen. Hiervoor wordt een praktisch kennisnetwerk voor bijna-Brzo-bedrijven opgezet. 

Samenvatting project

Aanleiding

Naast ruim 400 Brzo-bedrijven zijn er in Nederland circa 300 bijna-Brzo-bedrijven die werken met kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen of minder risicovolle processen. Deze groep bedrijven staat ook bekend onder de naam ‘overige risicorelevante bedrijven’. Deze kleine chemiebedrijven en opslagen met gevaarlijke stoffen hebben vaak een onvolledig of minder robuust veiligheidsbeheersysteem (VBS) dan de Brzo-bedrijven waarvoor het VBS een wettelijke verplichting is. Vanwege de lagere VBS-kwaliteit zijn er zorgen over de veiligheid bij deze bedrijven. De verwachting is, dat er bij de bijna-Brzo-bedrijven nog veel veiligheidswinst winst te behalen is door minder overtredingen en incidenten.

Doel

Versterking van de omgevingsveiligheid bij bijna-Brzo-bedrijven in zes provincies door ze effectief te betrekken bij nog mogelijke veiligheidsverbeteringen. De ambitie is om extra veiligheidswinst te realiseren bij 75 bijna-Brzo-bedrijven in Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland. Deze Safety Deal zal met netwerkbijeenkomsten voor kleine risicorelevante bedrijven ook zorgen voor verhoging van de veiligheidskennis en verbetering van de risicocommunicatie. 

Aanpak

Deze Safety Deal bestaat uit vijf onderdelen:

 1. In kaart brengen van de bijna-Brzo-bedrijven in samenwerking met de regionale overheden.
 2. Onderzoeken wat de behoefte aan veiligheidskennis is en hoe de doelgroep gefaciliteerd kan worden. De inspectiediensten van de omgevingsdiensten, de arbeidsinspectie en de veiligheidsregio’s zijn hierbij betrokken. Extra aandacht is er voor risicocommunicatie, bedrijfsnoodplannen, brandrisico’s, explosieveiligheid en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 
 3. Ontwikkelen van een kennisnetwerk en interventieprogramma voor de bijna-Brzo-bedrijven in twee regio’s. 
 4. Uitvoeren van de ontwikkelde programma’s in beide regionale kennisnetwerken. De opzet en inhoud zullen optimaal aansluiten bij de doelgroep.
 5. Op basis van de opgedane ervaringen bepalen hoe het bijna-Brzokennisnetwerk voor langere tijd te borgen is. 

De ervaringen van eerdere Safety Deals en andere veiligheidsinitiatieven zijn onderdeel van de ontwikkeling van het programma voor de bijna-Brzo-kennisnetwerken. De verwachte resultaten zijn:

 • twee toegankelijke en laagdrempelige kennisnetwerken voor bijna-Brzo-bedrijven;
 • meer bewustzijn van en kennis over veiligheid. Samen zorgen die voor extra veiligheidswinst bij bijna-Brzo-bedrijven;
 • betere veiligheidsprestaties bij bijna-Brzo-bedrijven;
 • verbetering van de risicocommunicatie met omwonenden.

Deze Safety Deal zal zorgen voor minder incidenten en overtredingen bij bijna-Brzo-bedrijven en een betere relatie met overheden en omwonenden. 

Algemene informatie project

Projectcode
SVO221026 

Toegezegde subsidie
€ 71.275

Projectperiode
januari 2022 – december 2023

Samenwerkingsverband
cluster- en ketensamenwerkingsverband 

Projecttype
opleiding (B) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • veilige bedrijventerreinen en clusters  
 • transparante sector 
 • hoogwaardige kennis                 

Penvoerder
VNO-NCW Midden

Projectdeelnemers

 • VNO-NCW Brabant Zeeland
 • AD International B.V.
 • VivoChem B.V.
 • Givaudan Nederland B.V.
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Contact
Contactpersoon: Chris Lorist  
E-mailadres: lorist@vno-ncwmidden.nl
Telefoonnummer: 06 5155 5021  

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?