Gerichte inventarisatie vervolmaking ‘BRZO Rijbewijs’ (2019)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
30 juli 2020

Deze Safety Deal ontwikkelt een opleiding op maat voor het topmanagement van BRZO-bedrijven. Met deze veiligheidskennis zijn ze nog beter toegerust om een risicovol chemiebedrijf te leiden.

Samenvatting project

Aanleiding

Leidinggeven op een complex bedrijf in de chemiesector is niet eenvoudig. Betrokken locatiemanagers zijn van groot belang voor het realiseren van een hoog veiligheidsniveau binnen deze risicovolle bedrijven. Het top management van chemische BRZO-bedrijven heeft aangegeven behoefte te hebben aan een integrale opleiding gericht op het uitoefenen van hun eindverantwoordelijkheid voor interne en externe veiligheid. Naast betrokken leiderschap (deel 1) hebben locatiemanagers specifieke kennis van de BRZO-wet- en regelgeving (deel 2) en de procesveiligheid (deel 3) nodig. Met kennis over al deze onderwerpen zijn ze beter toegerust op het naleven van de veiligheidswetgeving en borging van de veiligheidsprestaties. Daarmee kunnen ze op juiste wijze taken delegeren en sturing geven aan de versterking van de omgevingsveiligheid.

Doel

Het ontwikkelen van een opleiding op maat voor BRZO-locatiemanagers om beter voorbereid te zijn op hun veiligheidsrol in een risicovolle bedrijfsomgeving. De opleiding richt zich op kennis over wettelijke verplichtingen en procesveiligheid. De resultaten van deze Safety Deal worden gecombineerd met de opleiding gebaseerd op de Safety Deal “Seveso Top Leadership - Together Leading in Safety (Deel 1: Betrokken Leiderschap) [SVO180013]. De uitbreiding van deze opleiding met specifieke veiligheidskennis moet ervoor zorgen, dat het programma van de opleiding nog meer aansluit op de wensen van het topmanagement van de BRZO-bedrijven. Daardoor zullen minder zware ongevallen plaatsvinden en de effecten van veiligheidsincidenten worden gereduceerd.

Aanpak

Stichting Veiligheid Voorop, betrokken brancheorganisaties en de regionale veiligheidsnetwerken hebben het initiatief genomen om een integrale veiligheidsopleiding voor topmanagement van BRZO-bedrijven te ontwikkelen. De ontwikkeling van het opleidingsprogramma omvat onder andere een inventarisatie van de wensen en behoeften van plant- en terminalmanagers en betrokken BRZO-overheden. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke opleidingen beschikbaar zijn bij opleidingsinstituten en grotere chemiebedrijven. Naast wet- en regelgeving wordt ook kennis over omgevingsmanagement meegenomen. Denk aan het onderhouden van goede relaties met externe stakeholders, zoals ketenpartners, onderhoudscontractors, omwonenden en toezichthoudende overheden.
De drie onderdelen - betrokken leiderschap, wet- en regelgeving en procesveiligheid – zullen worden geïntegreerd in één opleidingsprogramma. Een brede groep vertegenwoordigers vanuit de BRZO-bedrijven, BRZO-overheden, regionale veiligheidsnetwerken en opleidingsinstituten is hierbij betrokken.
Door het volgen van de maatwerkopleiding zullen meer locatiemanagers in de BRZO-sector over de juiste competenties, ervaring en kennis beschikken. Ze zijn daarmee uitstekend toegerust  om een risicovol chemiebedrijf  te leiden.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO219003
   
Toegezegde subsidie
€ 64.500

Projectperiode
april 2020 – januari 2021

Samenwerkingsverband
branche- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters 
 • duurzaam assetmanagement
 • transparante sector
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder
Stichting Veiligheid Voorop (SVV)

Projectdeelnemers

 • BASF Nederland B.V.
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)
 • VNO-NCW Midden
 • VNO-NCW Brabant/Zeeland
 • Limburgse werkgeversvereniging (LWV)
 • Deltalinqs
 • Stichting NPAL

Contact
Contactpersoon: Leantine Mulder
E-mailadres: info@veiligheidvoorop.nu
Telefoonnummer: 06 2717 3566

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?