Chemie on tour (2018)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
25 februari 2020

In deze Safety Deal krijgen bedrijven de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van andere bedrijven te nemen. Hierdoor kan laagdrempelig kennis worden gedeeld over nieuwe technieken om de productie veiliger en duurzamer te laten verlopen.

Samenvatting project

Aanleiding

De logistieke ketenpartners hebben behoefte aan het delen van hun ervaringen met gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij vooral om actuele kennis over het borgen van veiligheid.  Daarbij hebben de logistieke bedrijven aangegeven meer van elkaar te willen leren en vooral ook te zien. Bedrijven zijn vaak trots op wat ze doen en hoe ze dat doen. En ze zijn ook bereid hun ervaringskennis over veiligheid te delen. Op deze behoefte aan kennisdeling is dit “Chemie on tour” project gebaseerd.

Doel

Het delen van “best practices” voor het veilig werken met gevaarlijke stoffen in de logistieke keten en het laten zien hiervan via “Chemie on tour” middagen. De best beschikbare methodieken en nieuwe technieken zullen worden besproken bij gastheer bedrijven. Daarbij komen ook de valkuilen en mogelijke oplossingen aan bod. Hierdoor ontstaan nieuwe initiatieven die de veiligheid en duurzaamheid van de chemische bedrijvigheid in de logistieke sector verhogen.

Aanpak

Dit project faciliteert een laagdrempelige en praktische manier van kennisdeling voor en door BRZO-bedrijven. In de chemische sector is net als in andere sectoren de behoefte aan praktische kennisdeling groot. Met name over het toepassen van best beschikbare methodieken en nieuwe technieken om de productie veiliger, efficiënter of duurzamer te laten verlopen. Individuele bedrijven van beperkte omvang kunnen onmogelijk alles zelf testen of uitproberen. Ze kunnen wél leren van de ervaring van anderen.
Met 'Chemie on tour' krijgen bedrijven de mogelijkheid om een kijkje in de keuken van andere bedrijven nemen. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden als ze hun “best practices” willen delen. En bedrijven kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan de tour. Naast de kennisdeling op locatie tussen de gastheer en de 'gasten' zijn alle getoonde “best practices” beschikbaar op chemie-on-tour.nl. Daarvoor is gebruik gemaakt van een handig format. Op deze manier is de veiligheids-informatie toegankelijk voor de gehele chemische sector en alle bedrijven die te maken hebben met risicovolle processen en gevaarlijke stoffen.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180021

Toegezegde subsidie
€ 130.675

Projectperiode
februari 2019 – april 2020

Samenwerkingsverband
branche-, cluster- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Projectdeelnemers

  • Sachem Europe B.V.
  • Broekman Logistics Nijmegen B.V.
  • Stichting Veiligheid Voorop

Contactpersoon:  B. Snijder
E-mailadres:   BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer:  (084) 869 81 00

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?