Cursus Brandveilige PGS15 opslagen (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
24 februari 2020

Deze Safety Deal zet een cursus voor de opslagsector op over de basisbeginselen van brandveiligheid en chemische reacties. Dit om branden en andere veiligheidsincidenten met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Samenvatting project

Aanleiding

De handreiking Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS15) met als titel “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen” (https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/pgs/handleiding-pgs-15-0/) verplicht tot een scheiding van verpakte gevaarlijke stoffen die binnen de BRZO-sector kunnen leiden tot ernstige veiligheidsincidenten. Voor het ontwerpen van een (nieuwe) hal voor de opslag van (verpakte) gevaarlijke stoffen is een brede kennis van brandveiligheid nodig. Ook de constructie en gebruikte materialen van de opslaghal bepalen of voldaan wordt aan brandveilige oplossingen. Beton of staalbouw, wel of geen dakluiken en wel of geen steenwol? Daarnaast hangen de brandveilige oplossingen samen met de bedrijfsstrategie. Gaat het om een opslaghal voor 5 jaar of voor de lange duur? Het management van logistieke bedrijven beslist over de overname of nieuwbouw van logistieke panden. Het management betrekt adviseurs bij hun keuze vanwege gebrek aan benodigde veiligheidskennis. De ervaring leert, dat bij de adviezen vaak commerciële belangen de hoofdrol spelen. Regelmatig blijkt uit brandveiligheidscontroles, dat er van alles mis is. Dit is meestal niet het gevolg van onwil, maar van een gebrek aan kennis op het gebied van brandveiligheid.

Doel

Het opzetten van een kenniscursus “Brandveilige PGS15 opslagen” over de basisbeginselen van brandveiligheid, de chemie en chemische reacties binnen de BRZO-bedrijven in de verpakte gevaarlijke stoffen branche (PGS15 bedrijven). Dit moet leiden tot voorkoming van branden en andere veiligheidsincidenten met gevaarlijke stoffen. De cursus is niet alleen bedoeld voor logistieke bedrijven, maar ook voor overheden en andere belangstellenden die hun kennis willen vergroten.

Aanpak

Een cursus “Brandveilige PGS15 opslagen” wordt opgezet voor managers in de logistieke sector betrokken bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze opleiding is gericht op vergroting van de pragmatische basiskennis over chemie en chemische reacties bij het management van  opslagbedrijven. De cursus zal worden aangeboden op een nieuwe locatie van Gondrand. Deelnemers kunnen daar na afloop de opslagomstandigheden in de praktijk bekijken. De cursus zal uiteindelijk omgezet worden in een E-learning cursusmodule. Op die manier blijft de gebundelde kennis ook op de langere termijn beschikbaar voor de bedrijven in de logistieke opslagketen van gevaarlijke stoffen.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170009

Toegezegde subsidie
€ 37.444

Projectperiode
maart 2018 – december 2018

Samenwerkingsverband
branchesamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema
veiligheidscultuur  

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)
 
Projectdeelnemers  

  • Distributiecentrum Van den Anker B.V.
  • Vitesse Logistics B.V.

Contactpersoon:  B. Snijder
E-mailadres:    BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer:  (084) 869 81 00

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?