Database elektronische MSDS (2018)

Gepubliceerd op:
25 februari 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 december 2021

Deze Safety Deal ontwikkelt een sterk vereenvoudigde Material Safety Data Sheet die op maat is gesneden voor logistieke ondernemingen. Dit zorgt voor vermindering van onveilige situaties.

Samenvatting project

Aanleiding

In februari 2017 is door het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) een bijeenkomst georganiseerd met als thema “ketenverantwoordelijkheid”. Tijdens die bijeenkomst is geconstateerd, dat de uitwisseling van veiligheidsinformatie tussen ketenpartners kan worden verbeterd. De Material Safety Data Sheet (MSDS) is daarbij een belangrijk Europees document voor leveranciers, distributiesector en  afnemers. De MSDS geeft informatie over de veilige omgang met (gevaarlijke) stoffen en welke maatregelen nodig zijn bij het ongewild vrijkomen hiervan. In de praktijk is de MSDS vaak niet compleet ingevuld of verouderd. Ook bevat de MSDS soms tegenstrijdige informatie. Dit kan leiden tot onveilige situaties binnen en buiten de terreingrenzen van de bedrijven. Bijvoorbeeld het ongewilde blootstellen aan gevaarlijke stoffen van werknemers, bezoekers, omwonenden en omliggende bedrijven.

Doel

Het ontwikkelen en testen van een vereenvoudigd MSDS systeem voor logistieke ondernemingen waarmee de tekortkomingen van de huidige MSDS kunnen worden ondervangen. Dit draagt bij aan de omgevingsveiligheid en aan de gezondheid van werknemers, bezoekers en omwonenden.

Aanpak

Om de geconstateerde MSDS tekortkomingen aan te pakken zal een digitale database worden opgezet, waarin zo veel mogelijk MSDS veiligheidsgegevens opgeslagen worden. De benodigde veiligheidsgegevens zijn daarin eenvoudig te selecteren. Dit zal leiden tot vermindering van onveilige situaties en versterking van de omgevingsveiligheid. Door het opzetten van de MSDS database wordt de veiligheid binnen de keten van producenten-importeurs-distributeurs-gebruikers van chemische stoffen verbeterd. Iedereen heeft altijd de actuele informatie ter beschikking. Hierdoor wordt de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen beter beheerst. In een aparte database worden de blootstellingsscenario's beschreven. Elke ketenpartner kan de blootstellingsscenario's die voor zijn situatie van toepassing zijn, downloaden. Daarmee wordt voorkomen, dat een ketenpartner een document krijgt van soms meer dan 150 pagina's. Hieruit is het lastig voor de ketenpartner om de informatie die voor hem belangrijk is, te destilleren.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO180011

Toegezegde subsidie
€ 51.775

Projectperiode
juli 2018 – december 2018

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband

Projecttype
proces- en organisatie-innovatie (A)

Projectthema
ketenverantwoordelijkheid 

Penvoerder
Holding A.J. van Appeldoorn B.V.

Projectdeelnemers

  • Sirius International Water Treatment B.V.
  • Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP)
  • Hoog Koudijs Veiligheidsadviseurs

Contactpersoon:  Jan van de Wetering
E-mailadres:   j.vandewetering@vanappeldoorn.nl
Telefoonnummer:  (033) 285 90 70

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?