Duurzame GRIP op Corrosie Onder Isolatie (2021)

Gepubliceerd op:
30 november 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2023

Deze Safety Deal zal het aantal incidenten en de kosten als gevolg van corrosie onder isolatie sterk reduceren. De oplossing is een op risico gebaseerde beheersingsmethode voor de procesindustrie.

Samenvatting project

Aanleiding

Corrosie onder Isolatie (COI) tast geïsoleerde leidingen en apparaten bij temperaturen tussen circa 0 en 150 graden C aan. COI is lastig te beheersen. Het werkt als een sluipmoordenaar op onverwachte plekken. Vooral daar waar het corrosieproces van buitenaf moeilijk te ontdekken is. COI is vooral een grote bedreiging voor oudere procesinstallaties. Ernstige schade aan stalen leidingen en apparatuur door COI kan grote incidenten veroorzaken. En ernstige COI-materiaalschade is op zichzelf al een aanzienlijke  kostenpost.
Veel installaties van Nederlandse Brzo-bedrijven zijn al meer dan veertig jaar in bedrijf. Dit betekent niet automatisch, dat COI de komende jaren ernstige calamiteiten zal veroorzaken. De eigenaren van procesinstallaties beperken dit risico meestal door periodiek alle isolatie tijdens onderhoudswerkzaamheden te verwijderen. Daarvoor maken ze hoge en veelal onnodige kosten. Soms verhogen deze onderhoudswerkzaamheden zelfs het COI-risico als gevolg van een lagere isolerende werking na terugplaatsing. 

Doel

Grootschalige toepassing in de Nederlandse procesindustrie van de recent ontwikkelde COI-beheersingsmethode. Deze methode is gebaseerd op risicoanalyse. Veel nieuwe gebruikers in de Brzo-sector zullen deze innovatieve aanpak toetsen en valideren. De veiligheid en betrouwbaarheid van verouderde installaties zijn hiermee tegen lagere kosten nog beter geborgd.

Aanpak

Deze Safety Deal bestaat uit vijf onderdelen voor het breder toepassen van de COI-beheersingsmethode. Deze methode functioneert goed in de Brzo-sector en is rendabel dankzij zijn hoge kosteneffectiviteit:

 1. inrichten van het COI-inspectiesysteem en betrekken van productie- en onderhoudsbedrijven;
 2. ontwikkelen van het digitale COI-platform en beheren van de COI-website;
 3. internationaliseren van het COI-platform;
 4. stimuleren van het gebruik van de ontwikkelde COI-instrumenten;
 5. verder verbeteren van de bestaande best-practices en opstellen van nieuwe best-practices voor COI-risicobeheersing.

Alle COI-kennis en -ervaringen komen ter beschikking van de procesindustrie. Deze veiligheidsinformatie zal worden gedeeld met alle Brzo-bedrijven en toonaangevende instanties zoals Safety Delta Nederland (SDN), petrochemie brancheorganisaties en de regionale veiligheidsnetwerken. Ook zet deze Safety Deal samen met hun specifieke COI-communicatiekanalen op om directies van de Brzo-bedrijven en het parkmanagement van grote industrieclusters actief te benaderen. Dit verhoogt de betrokkenheid om hiermee aan de slag te gaan. Ook zorgt dit voor “peer pressure” om de hele procesindustrie te laten aansluiten op deze sterk verbeterde veiligheidsaanpak. 

De resultaten die deze Safety Deal wil bereiken zijn:

 • een goed functionerend COI-beheersingssysteem met kennisuitwisseling tussen experts en gebruikers in de procesindustrie;
 • een door de procesindustrie zélf gevalideerd en geoptimaliseerd systeem voor betere beheersing van COI-aantasting van apparatuur en leidingen;
 • nieuw ontwikkelde best practices onderschreven door de Brzo- en onderhoudsbedrijven;
 • een leidende rol bij de COI-aanpak in Europees verband en verbeterde samenwerking met internationale bedrijven en instanties;
 • vergroten van het bewustzijn binnen de procesindustrie dat COI-beheersing noodzakelijk is. 

Deze Safety Deal zal de risicobeheersing van corrosie onder isolatie sterk verbeteren. Dit samenwerkingsinitiatief draagt hiermee structureel bij aan de ambities van het SDN-convenant om de Nederlandse (petro)chemische industrie tot de veiligste ter wereld te maken in 2030.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO221025

Toegezegde subsidie
€ 208.664  

Projectperiode
januari 2021 – december 2023

Samenwerkingsverband
ketensamenwerkingsverband 

Projecttype
milieustudie (C) 

Projectthema’s

 • veiligheidscultuur 
 • ketenverantwoordelijkheid
 • veilige bedrijventerreinen en clusters
 • transparante sector
 • duurzaam assetmanagement
 • hoogwaardige kennis

Penvoerder
World Class Maintenance

Projectdeelnemers

 • OCI Nitrogen B.V.
 • Delamine B.V.
 • Shell Nederland Chemie B.V.
 • Shin-Etsu PVC B.V.
 • Albemarle Catalysts Company B.V.
 • Sitech Manufacturing Services C.V.
 • Brand Energy & Infrastructure Service B.V.
 • Stork Asset Management Technology B.V.
 • Stichting Innovat.ION
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Isolatiebedrijf
 • Nederlandse Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-Destructieve Technieken (KINT)
 • Destructieve Technieken (KINT)  
 • DEKRA SE

Contact
Contactpersoon: Ferry Visser
E-mailadres: fv@worldclassmaintenance.nl
Telefoonnummers: 06 1928 8256 of 076 76 315 53

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?