Kennisverrijking blussystemen PGS15 (2017)

Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023
Gepubliceerd op:
24 februari 2020

Deze Safety Deal ontwikkelt een veiligheidscursus voor leidinggevenden werkzaam in de logistieke keten van chemische producten. Doel is dat meer blussystemen in de chemische opslag aan de regels voldoen.

Samenvatting project

Aanleiding

Door kennisgebrek bij verantwoordelijke managers voldoen blussystemen bij chemisch logistieke bedrijven vaak niet aan de regels. Hierdoor kunnen de blussystemen niet gecertificeerd worden.

Doel

Het opzetten van een veiligheidscursus waardoor meer blussystemen in de chemische opslagketen aan de regels voldoen. Met een cursus van een dag worden managers geïnformeerd over de verschillende blussystemen en wat er van hun wordt verwacht op basis van de regels. De cursus is voor veiligheidsmanagers, facilitair managers en eindverantwoordelijken binnen de (chemisch) logistieke keten.

Aanpak

Binnen de chemische opslagsector behoren blussystemen tot de belangrijke technische repressieve maatregelen bij incidenten. Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:

  • Welk blussysteem kies je bij jouw gevaarlijke stoffen als opslaghouder?
  • Met welke regels heb je te maken?
  • Wat zijn belangrijke veiligheidseisen vanuit normen en regelgeving?

Voor de aanvang van dit SVO-project was er nog geen op de logistieke branche gerichte cursus over blussystemen. De redenen daarvoor waren, dat opleiders onvoldoende omzet voorzagen, adviesbureaus de kennis graag voor zichzelf hielden en blussystemen geen onderdeel van de logistieke bedrijfsvoering zijn. Daarom is er een gerichte scholing op het gebied van blussystemen opgezet. In totaal zijn er vier cursussen georganiseerd om het kennisniveau over blussystemen in de logistieke branche te vergroten. De cursussen gegeven door een expert zijn steeds met veel enthousiasme ontvangen. De cursus zal periodiek worden herhaald. Via het secretariaat van de VNCW kan hierover contact opgenomen worden.

Algemene informatie project

Projectcode
SVO170002

Toegezegde subsidie
€ 21.778

Projectperiode
februari 2017 – december 2017

Samenwerkingsverband
branche- en ketensamenwerkingsverband

Projecttype
opleiding (B)

Projectthema’s

  • veiligheidscultuur
  • ketenverantwoordelijkheid
  • veilige bedrijventerreinen en clusters 

Penvoerder
Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven  (VNCW)

Projectdeelnemers

  • Immori B.V.
  • Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP)

Contactpersoon:  B. Snijder
E-mailadres:    BS@vncw.nl of info@vncw.nl
Telefoonnummer:  (084) 869 81 00

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Bent u tevreden over deze pagina?